Mini- Vi­nya­sa

Yoga i hverdagen - - Vinyasa -

Hver gang in­struk­sjo­ne­ne in­vi­te­rer deg til å gjø­re en mini-vi­nya­sa, gjør du føl­gen­de stil­lin­ger i en sam­men­hen­gen­de flyt. Hvis du fø­ler deg ener­gisk, gjenta mini-vi­nya­sa­en én el­ler to gan­ger til før du fort­set­ter ho­ved­se­kven­sen.

1 Hund som ser ned Pust ut inn i …

2 Plan­ke Hold pus­ten idet du sen­ker deg inn i …

3 Kål­or­men Pust inn idet du løf­ter inn i …

4 Ko­bra Pust inn, og pust ut inn i …

5 Hund som ser ned

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.