Vi­vir en de­mo­cra­cia

Ultima Hora - Revista Escolar - - PARAGUAY PORÂ -

La de­mo­cra­cia de­ter­mi­na la con­duc­ta pa­ra que vos y la so­cie­dad par­ti­ci­pen de una con­vi­ven­cia or­de­na­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Paraguay

© PressReader. All rights reserved.