64

Ultima Hora - Vida - - Zapping -

tex­tos de di­fe­ren­tes au­to­res fue­ron con­sul­ta­dos pa­ra ela­bo­rar la gra­má­ti­ca ofi­cial de la len­gua gua­ra­ní, apro­ba­da es­ta se­ma­na.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Paraguay

© PressReader. All rights reserved.