PAHINA SIYETE Ang ikalawang Linggo ng Adviento

Balita - - Opinyon - Clemen Bautista

SA liturgical calendar ng Simbahan, ngayong ika-9 ng Disyembre 2018 ang ikalawang Linggo ng Adviento. Ang Adviento ay hango sa salitang Latin na Adventus na ang kahulugan ay paghahanda o pagdating.

Simula na ng paghahanda sa darating na Pasko na makahulugan, makulay at masayang ipagdiriwang sa ika-25 ng Disyembre, na pagdiriwang ng pagsilang ng Dakilang Mananakop.

Ang apat na Linggo ng Adviento ay tinatampukan lagi ng pagsisindi sa apat na kandila na nakalagay sa Advent Wreath o korona na naiilawan ng Christmas lights na malapit sa altar ng Simbahan na pinagdarausan ng misa araw-araw.

Sa pagsapit ng bawat Linggo ng Adviento, sinisindihan ang isang kandila. Sa mga parokya sa mga bayan sa lalawigan at maging sa mga lungsod, may pinipiling mag-asawa sa parokya upang magsindi ng kandila. Ang pagsisindi ng kandila sa Advent wreath ay ginagawa bago basahin ng pari ang Ebanghelyo ng misa. Matapos sindihan ang Advent candle, may binabasang maikling panalangin ang babae o lalaki na nagsindi ng kandila.

May sagisag o simbolo ang apat na Advent candle. Ang unang tatlong kandila na nasa Advent Wreath ay kulay purple o ube at ang ikaapat na kandila ay kulay rosas. Ang unang kandila ay sagisag ng Pagasa na paghahanda sa pagsilang ng Mananakop. Ang ikalawang kandila ng Advent ay sagisag naman ng Pagibig. Ang ikatlong kandila ay kulay pink o rosas. Ang sagisag nito ay Kagalakan.

Ang ikatlong Linggo ng Adviento ay tinatawag na Gaudete Sunday o Linggo ng Kagalakan. Ang ikaapat na kandila ng Adviento ay sagisag naman ng Kapayapaan.

Ang Advent Wreath, na kinalalagyan ng apat na kandila ng Adviento na ang tatlo ay kulay purple o ube. Ang ikaapat na kandila ay kulay pink o rosas. Sinasabing ang Advent Wreath ay sagisag naman ng walang hanggan pag-ibig ng Diyos. Ang mga kandilang may ningas ay nagpapahayag ng kagalakan at pagpaparangal sa Diyos. May mga naniniwala naman na ang ningas ng mga kandila ay sumasagisag kay Kristo na Liwanag ng daigdig. Sa panahon ng Advent, mapapansin na ang vestment o suot ng mga pari sa kanilang pagmimisa ay kulay purple o ube. Maging sa iba’t ibang ritwal sa simbahan ay kulay purple o ube din ang suot ng mga pari. Mapapansin din na walang mga palamuting bulaklak ang altar ng simbahan at maging sa paanan ng mga imahen ng santo na nasa loob ng simbahan ay wala ring mga bulaklak.

Ngunit pagsapit ng gabi ng ika-15 ng Disyembre, kulay puti na ang suot ng pari sa pagmimisa. At maging sa madaling-araw ng Disyembre 16 na simula ng Simbang Gabi at Misa de Gallo ay kulay puti na ang suot ng pari sa pagmimisa. Masayang inaawit ng choir at ng mga nagsisimba ang “Gloria in Excelsis Deo” o Papuri sa Diyos.

Mapapansin na rin sa loob ng simbahan ang inilagay na malaking Belen sa isang lugar na malapit sa altar na pinagmimisahan ng pari. May mga nakasabit na ring mga parol sa loob ng simbahan.

Sa parokya ni San Clemente sa Angono, Rizal, sa simula ng Simbang Gabi, makatawag-pansin at makikita na ang tatlong malalaking Estrelya na nakasabit sa tapat ng altar at malapit sa malaking Belen na ‘di kalayuan sa altar na pinagdarausan ng misa. May Christmas lights ang nasabing tatlong malaking Estrelya na masasabing gawang Angono at walang katulad sa ibang mga lalawigan at bayan. Gayundin ang may 16 na mga estrelyang katamtaman ang laki na may iba’t ibang kulay, na nagsisilbing pinaka-dama ng tatlong malaking Estrelya.

Sa Misa de Aguinaldo kung bisperas ng Pasko, kapag inawit na ng choir ang “Gloria in Excelsis Deo”, ang dalawang malaking estrelya at ang 16 na estrelyang katamtaman ang laki na pawang may mga ilaw, ay hinihila mula sa may itaas ng bukana ng simbahan, patungo sa tapat ng altar at malapit sa Belen. Tinatawag ito na Lakad-Parol.

Ang tradisyong ito sa Angono sa gabi ng bisperas ng Pasko ay dagdagkulay sa pagdiriwang ng Pasko sa parokya ni Saint Clement sa Angono, Rizal.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.