Palaisipan

Balita - - Libangan -

PAHALANG

1 Ingay ng manok 5 Traydor 9 Madrasta 10 Matandang kapatid 12 Aping bilang 13 Tinik ng kanduli 15 Pagkakaisa 17 Init 18 Dulang 19 Apelyidong Instik 20 Ihawan 21 Paborito ng sanggol 22 Walang kahihiyan 24 Sagot sa mura 27 Itlog sa Kapampanga­n 28 Pampino 29 Goma ng sasakyan 31 Report 32 Sagot ng magalang 33 Etiketa 35 Inland Revenue Office (pantitik) 36 Record 37 Aklat dasalan

PABABA

1 Pantay 2 Nag-iisa 3 Palayaw ng lalake 4 Ikaw 5 Mataas na opsiyal 6 Panulak sa karayom 7 Asam 8 Intensyuna­l 11 Tumutungan­ga 14 ___ Montessori 16 Dahomg pangkiskis 20 Patungo 21 Palayaw kay Gabby Concepcion 22 Gasta 23 Tinginan ng oras 24 Tulin 25 Mario sa pagdirihe 26 Biglang hinto 28 La Union 30 Ahensiya sa pagbabalit­a (Ingles, pantitik) 34 Grand Master

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.