TIYANAK

Balita - - Libangan - Ni Bobby V. Villagraci­a

Ika-30 labas

AT tulad ng dating nagbabalik sa alaala ni Allea ang malagim na pangyayari­ng nagbunga sa karahasang pumatay sa mga magulang na sila Horacio at Karina, nakakadama siya ng malaking galit at poot. Mga damdaming tulad ng dati, naging dahilan sa pagbukal ng masaganang luha sa mata niyang tuloy-tuloy na dumausdos sa magkabilan­g pisngi na nagbunga sa pagiyak. Muli, katulad ng dating naganap ang malungkot na pagbabalik-aalala ni Allea, walang nagawa si Tandang Mundong kung hindi yakapin at aluin ang bata. At dahil wala pang nahuhuling salarin sa malagim na krimen, muling tiniyak ng matandang albularyo kay Allea na hindi titigil ang batas sa paghahanap sa mga salarin kaya tiyak na magaganap ang hinihiling na katarungan ng mga magulang sa kaniyang panaginip.

“Lolo Mundong, sa pag-iisip ko po ng paraan kung paano bibigyan ng katarungan­ang kamatayan nila itay at inay, nagdududa akong tila hindi ito magaganap,” wika ni Allea.

“Bakit naman?” Tanong ni Tandang Mundong.

“Kasi wala pong tatayong testigo sa pangyayari, dahil kahit nakita ko ang tatlong salarin, hindi ko nakilala dahil may takip sila sa mukha,” sagot ni Allea. “Ngunit sa kabila ng pangyayari­ng ito, may natiyak ako sa mga lalaking ‘yun.”

“Ano ‘yun, Allea?” Tanong uli ni Tandang Mundong.

“Minsan ko na pong narinig ang kanilang boses,” sagot ni Allea. “At kung hindi ako nagkakamal­i sa pagbabalik­alala sa pagdiriwan­g ng kapiyestah­an ng ating barangay.”

“Kung gayon, tiyak na tagabarang­ay Alagaw ang tatlong lalaking sumalakay sa inyo, Allea,” wika ni Tandang Mundong. “Ang hindi lamg natin matiyak, ang kanilang motibo sa ginawang malagim at nakakarima­rim na krimen sa iyong mga magulang.”

“Tama po kayo, Lolo Mundong,” sagot ni Allea. “Dahi simula ng magkaisip ako, wala akong nabalitaan at nakitang kagalit ng aking mga magulang.”

“Kaya tunay na isang nakapalaki­ng palaisipan sa atin ang ugat ng malagim na kamatayan ng iyong mga magulang at kung sino ang tatlong lalaking ‘yun,” wika ni Tandang Mundong. “Ngunit may naiisip na akong paraan para malaman ang mga salaring pumatay sa mga magulang mo.”

“Ano pong paraan, Lolo Mundong?” Tanong ni Allea.

Dahil itinuring ng kapamilya si Allea, sinabi ni Tandang Mundong sa batang babaing kinalinga simula ng mamatay ang mga magulang na tinuruan niyang manggamot, gagamitin nila ang natatangin­g kaalaman ng kanilang angkan sa mga hindi pangkarani­wang pangyayari­ng may lakipna hindi pangkarani­wang pangyayari­ng sangkot ang katatakuta­n at kababalagh­an. At dahil sa malaking pagnanais ni Allea na malaman ang sinasabing paraan ni Tandang Mundong para mabigyan niya ng katarungan ang malagim na kamatayan ng kaniyang magulang, hiniling niya sa matandang albularyon­g sabihin ito sa kaniya. Bagama’t batid ni Tandang Mundong na hindi pa sumasapita­ng tamang panahon para malaman ni Allea ang nabuo niyang balak, napilitan siyang pagbigyan ang hiling dahil batid niyang nagtatagla­y ng talino at malawak na pangunawa sa iba’t ibang bagay at pangyayari ang batang babae.

“Gagamitin natin ang itim na kaalaman ng aming angkan para makilala ang tatlong salaring nagkukubli sa kadiliman at mabigyan ng katarungan ang iyong mga magulang,” wika ni Tandang Mundong.

“Ano pong kapangyari­han, Lolo Mundong?” Tanong ni Allea.

“Kapangyari­hang buhayin ng sanggol na namatay para maging alagad ng dilim, ang nilikhang tiyanak,” sagot ni Tandang

Mundong. “Ituturo ko sa iyo ang kaalamang ito para makapaghig­anti ka sa mga taong nasa likod ng malagim na kamatayan nila Horacio at Karina.”

“Ibig po ninyong sabihin bukod sa tatlong salarin, may iba pang mga sangkot sa pagkamatay ng mga magulang ko?” Tanong uli ni Allea.

“Hindi malayo ang katotohana­n sa sinabi mong ‘yan, Allea,” sagot ni Tandang Mundong.

Itutuloy...

R.V. VILLANUEVA

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.