Ika-32 labas

Balita - - Libangan - R.V. VILLANUEVA

DAHIL sa masidhing hangarin ni Allea na mabigyan ng katarungan at matupad ang isinumpang paghihigan­ti sa malagim na kamatayan ng magulang na sila Horacio at Karina, tiniyak niya kay Tandang Mundong na gagawin niya ang lahat para matutunan ang kaalamang ituturo ng matandang albularyo. Itim na kaalamang tiniyak ni Tandang Mundong na magbibigay sa batang babae ng natatangin­g kapangyari­hang buhayin ang patay na sanggol para maging tiyanak. Nilikha mula sa daigdig ng kababalagh­ang makakatulo­ng niya sa paghahanap sa tatlong lalaking pumatay sa kaniyang mga magulang. At dahil sa malaking kasiyahan ni Allea sa sinabing paraan ni Tandang Mundong para mabigyan ng katarungan ang kamatayan ng mga magulang, muli niyang tinanong sa matandang albularyo kung paano sila makakakuha ng inagas o naagas na sanggol. At tulad ng dati, sinagot ni Tandang Mundong ang mga tanong ni Allea sa pangyayari­ng magaganap na may kaugnayan sa itim na kaalamang ituturo sa kaniya.

“Maraming paraan para makakuha ng inagas o naagas na sanggol dito sa Metro Manila, Allea,” sagot ni Tandang Mundong. “Mga sanggol na walang kasalanan ngunit pinagkaita­ng mabuhay sa mundo ng mga walang pusong magulang.”

“Lolo Mundong, may naisip akong paraan para makuha tayo ng sanggol,” wika ni Allea.

“Anong paraan, Allea?” Tanong ni Tandang Mundong.

“Pupuntahan at hahalungka­tin ko ang mga basurahan sa iba’t ibang sulok ng Metro Manila dahil dito madalas itapon ang mga patay na sanggol,” sagot ni Allea. “At dahil bibihira ang ang taong gumagala sa gabi sa ganitong lugar, makukuha kong tiyak ang patay na sanggol na aking matatagpua­n.”

“Tama ka,” wika ni Tandang Mundong. “Isa ‘yan sa mga paraang gagawin natin para makakuha ng patay na sanggol.”

“Ngunit sa ngayon ho, natitiyak kong hindi pa ako nakahanda sa binabalak kong paghihigan­ti sa kamatayan ng aking mga magulang, Lolo Mundong,” suhestyon ni Allea. “Ibig ko munang matapos ang pag-aaral ng kursong midwifery bago bumalik sa barangay Alagaw.”

“Tama ka, Allea,” sagot ni Tandang Mundong. “At ang isa pang paraang naisip ko para makakuha ng patay na sanggol, ang pagtambay sa ospital para nakawin ang bangkay ng sanggol,” wika ni Tandang Mundong.

“Bakit ho, Lolo Mundong?” Tanong ni Allea.

“Dahil kahit sa gabi patuloy ang pagtratrab­aho ng mga staff ng ospital kaya mahirap akong magkaroon ng pagkakatao­ng makuha ang patay na sanggol. At hinala ko pa, tiyak na may nakakabit na kamera sa mga sulok ng ospital paramalama­nang mga nangyayari sa iba’t ibang bahagi ng gusali,” paliwanag ni Tandang Mundong.

“CCTV ho ang tawag du’n, Lolo Mundong,” wika ni Allea. “Mga kamerang nakakabit sa computer na nagre-record ng mga nagaganap sa lugar na nais malaman ang mga nangyayari.”

Samantala sa barangay Alagaw, patuloy si Rolan sa pagsunod sa utos ni Tandang Mundong na lihim na magmatyag sa mga kabarangay para makilala ang tao o mga taong may kinalaman sa kamatayan ng mga magulang ni Allea. Ngunit kahit matagal na niyang ginagawa ang lihim na pagmamatya­g at pakikinig sa usapan ng mga kabarangay nainiisip niyang maaaring may kinalaman sa malagim na krimen, nananatili­ng siyang bigo sa misyon. Ngunit walang balak na sumuko si Rolan sa kanyang misyon, kaya kapag may grupong nag-iinuman sa sentro ng barangay at iba pang bahagi ng barangay Alagaw, pumupunta siya at nakikihalo sa umpukan. Nagbabakas­akali

siyangkapa­g nalasing ang kaumpok o mga kaumpok na may kinalaman o kagagawan sa malagim na krimeng naganap sa mga magulang ni Allea, makapagsal­ita ng hindi sinasadya sa karahasang naganap sa mag-asawang Horacio at Karina.

“Talagang mahusay magtago ng lihim ang salarin kung nakaharap ko na sa inuman,”wika ni Rolan habang naglalakad pauwi.

Itutuloy...

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.