PAHALANG

Balita - - Libangan -

1 Amerikana, pinaiklia

5 Nakahiga 11 Totoy 12 Huwego 13 Kuwatro 14 Laruang pambabae

15 Pinal 17 Bawasin sa sahd

18 Tribong minorya 19 Aborsyon 22 Tadyaqng 26 Pulo

27 Wala

29 Mutawi sa labi 31 Yakap 33 Nabigkas 35 Asma 36 Hulo 37 Linamnam 38 Isang luto sa manok 39 Sama

PABABA

1 Kalaban 2 Pigil 3 Nahikayat 4 Pagkabulok 6 Unang bilang 7 Remedyo 8 Bahaygagam­ba 9 Puga 10 Pinakamata­as na baraha

16 Isang uri ng sakit

20 Rosemarie or Mark

21 Konsorte 23 Bong _____ announcer dati 24 Kamiyembro 25 Isama

26 IIwas 28 Pampook 29 Kabanagta 30 Nasaan; pinaikli 32 Ulupong 34 David, the Flash ng PBA

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.