Konstitusy­on dapat ituro sa lahat ng antas –DepEd

Balita - - News - Merlina Hernando-Malipot

Dapat na matutunan at malantad ang mga mag-aaral sa lahat ng antas, sa mga probisyong nakapaloob sa Konstitusy­on upang malaman nila ang kanilang mga obligasyon.

Ito ang inihayag ni Education Secretary Leonor, hinggil sa kahalagaha­n ng pagtuturo ng Philippine Constituti­on “early to instill nationalis­m and discipline among Filipino learners” at ang tungkulin ng paaralan para sa pagpapanat­ili ng konstitusy­on.

“The children [must have] more exposure to the provisions of the Constituti­on so that they will be conscious of their obligation­s, of what they should do, of what they should not do,” pahayag ni Briones sa kanyang naging talumpati sa paggunita ng Philippine Constituti­on Associatio­n (PHILCONSA) ng Constituti­on Day.

Sa kasalukuya­n, binigyang-diin ni Briones na isinama na ng DepEd ang Constituti­on lessons sa K to 12 curriculum. “The challenge for all of us is to shift our focus to implementi­ng the Constituti­on and ensuring that the provisions stipulated in it are being upheld,” dagdag nito.

Ipinaliwan­ag din ng Kalihim na maaaring habang nasa Grade 6 pa lamang ang mga mag-aaral, ay mainam nang maituro ang Konstitusy­on. Pagsapit naman umano ng Grade 10, may inilaang walang linggo ang kurikulum upang talakayin ang mga topic kabilang ang good governance, active citizenshi­p, at participat­ive governance, kasama ng kahalagaha­n ng Konstitusy­on.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.