Palaisipan

Balita - - Libangan -

PAHALANG

1 lLarong barberya 4 Hatol sa Panginoon

10 Nota

11 Iligtas

12 kastilang pantukoy 14 Ikli ng tinyente 16 Isang Fernandez 17 Pagsaisip ng magaganap 19 Internal Auditor 21 Nagkakaisa­ng bansa

22 Bansa sa Asya 24 Simbolo ng arsenic

25 Inisyals ni Guy 26 Yata, variant 27 Pagkikilan­lan 28 Kurso sa kolehiyo 29 Nagpapagaw­ala ng drowing

31 Huni ng daga 32 Berdeng ilaw 33 Propriyeda­d 34 Bituin

36 Kata, natin 38 Associated Press, titik

39 Ikilos

41 Ikli ng Santo 43 Todo

44 Kapatid ng ina

PABABA

2 Pangatnig

3 Libo

4 Ikli ng Isla

5 ___ New Guinea 6 Daluyong 7 Samahan ng

Broadcaste­r 8 Pahingahan sa disyerto

9 Batid

13 Matigas na punongkaho­y 15 Bodega ng kinain 18 Ekspresyon­g Batangas

20 Siga

23 Ihingi 24 Pangalan ng babae

27 Tribong Minorya 28 Bukal

29 Hinagap 30 Loterya

31 Iwas

35 Una sa takda 37 Mr. Taulava 40 Patalastas 42Thank You, ikli

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.