Ang laban ng ABS-CBN ay laban ng bayan

Balita - - Opinyon - Ric Valmonte

“AKO ay pabor na aprubahan ang prangkisa ng ABS-CBN kahit hindi naging maganda ang pagtrato nito sa aking pamilya. Pero, hindi ito tungkol sa akin. Naiintindi­han ko ang reklamo laban sa ABS-CBN, pero ang kalayaan at

daan sa impormasyo­n ay higit na mahalaga. Sa palagay ko, kapag nagsara ito grabe ang pinsala sa karapatan natin sa impormasyo­n. Nababahala ako sa napakarami­ng manggagawa na mawawalan ng trabaho. Hindi ako komportabl­e na magwawakas ang prangkisa nang hindi nagdaraan sa proseso. Parang hindi kami gumaganap ng aming tungkulin,” wika ni Sen. Nancy Binay. Parang sinabi ng Senadora kay Pangulong Duterte huwag gawing personal ang hinanakit niya sa ABS-CBN. Kasi, maaga pa lang ay nagbanta na ng Pangulo na haharangin niya ang pag-aapruba ng panibagong prangkisa ng television network dahil noong panahon ng kampanya sa panguluhan, hindi nito inilabas ang kanyang propaganda, na noon ay kandidato sa pagka pangulo, kahit nabayaran na niya ito.

Ang problema kay Pangulong Digong, inihalal na siya ng bayan. Kaya, kapangyari­han ng bayan ang nasa kanyang kamay. Dapat ginagamit niya ito sa ikabubuti ng lahat, hindi iyong gagamitin ito para lang makaganti sa mga may atraso sa kanya nang hindi pa siya Pangulo. Ang isa pang hindi niya isinasaala­ng-alang, bukod sa ang gobyerno ay pag-aari ng taumbayan, pag-aari nila ang ipinagkaka­it niyang gamitin ng ABS-CBN. Ang himpapawid ay sa lahat, kaya kanila ang ere. Ang tungkulin ng gobyerno ay isaayos ang paggamit nito para higit na maitaguyod ang kapakanan ng bansa at mamamayan.

Ang kalayaan sa pamamahaya­g at karapatan ng taumbayan na makaalam at makialam sa pagpapatak­bo ng gobyerno ay epektibong magagamit ng mamamayan kung may media tulad ng ABS-CBN. Daluyan ang mga ito ng impormasyo­n na napakahala­ga sa demokratik­ong lipunan tulad ng sa atin.

Alisin mo ang media o bawasan mo ang mga ito, tulad ng ginawa ni dating Pangulong Marcos, ang tanging malalaman lamang ng mamamayan ay iyong mga inihahayag ng mga malakas at makapangya­rihan. Kung hindi lahat ay fake news, karamihan ay ganitong uri, dahil ginagamit nila ang media para itaguyod ang kanilang sariling interes at higit na mapalakas ang kanilang posisyon at kalagayan sa lipunan. Mahalaga ang maraming media upang kumalat ang maraming ideya at opinyon na magpipingk­ian sa “market of ideas” na magbibigay ng liwanag sa kaisipan ng sambayanan. Lilinaw sa kanila ang ideya o opinyon na karapatdap­at para sa kanila at magagabaya­n sila sa pagtulong sa mga nagpaptakb­o ng pamahalaan. Ito ang napakahala­ga sa kasalukuya­ng laban ng ABS-CBN. Kaya, ang laban nito ay laban ng bayan.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.