Ika-40 labas

Balita - - Libangan - R.V. VILLANUEVA

MAKARAAN ang ilang araw na pagsasaulo ni Allea ng mga katagang nasusulat sa wikang Latin sa itim na aklat, nagpasiya si Tandang Mundong na isagawa nila ang ritwal sa lalong madaling panahon. Nakadama ng labis na kasiyahan si Allea dahil sabik na sabik na siyang matutunan ang itim na kaalaman para sa sinumpaang paghihigan­ti sa malagim na kamatayan ng kanyang magulang. Dahil sa nabuong pasiyani Tandang Mundong, lalong sinipagan ng dalaga ang pag-aaral sa iba pang nilalaman ng itim na aklat para buhayinang patay na sanggol para maging tiyanak at paggamit saiba pang bagay na kinuha ng matandang albularyo sa barangay Alagaw. Ngunit sa patuloy na paghimay ni Allea sa balak maganap ng matandang albularyo, pumitik sa kaniyang isip ang patay na sanggol nakailanga­n sa gagawin nilang ritwal para makalikha ng nilikha mula sa daigdig ng kababalagh­ang tinatawag na tiyanak.

“’Patay na sanggol ang problema natin, Lolo Mundong,” wika ni Allea. “Wala tayong patay na sanggol na gagamitin sa ritwal nating gagawin.”

“Oo nga ano,” sagot ni Tandang Mundong. “Talagang nagkakaeda­d na ako, madalas may nalilimuta­n ng bagay na kailangan sa gagawin.”

“Pangkarani­wang na hong pangyayari ‘yan sa mga nagkakaeda­d,” wika ni Allea. “Ang mahalaga, alam ninyo ang gagawin sa ritwal para buhayinang patay na sanggol para maging tiyanak.”

“Alam na alam ko, Allea,” sagot ni Tandang Mundong. “Malinaw na malinaw pa saaking isip ang gagawin sa pagbuhay ng patay na sanggol para maging tiyanak.”

“At alam ko rin hong kayangkaya ninyong lutasin ang problema natin sa patay na sanggol na gagawing tiyanak, Lolo Mundong,” wika ni Allea. “Dahil dito sa Metro Manila, maraming nagtatapon ng patay na sanggol sa basurahan.”

“Tama ka, kayamamaya, sisimulan ko na ang paghahanap sa patay na sanggol,” sagot ni Tandang Mundong.

Matapos kumain ng hapunan, naghanda ang matandang albularyo sa gagawing paghahanap sa patay na sanggol na itinapon sa basurahan sa iba’t ibang sulok ng Metro na gagamitin nila ni Allea sa ritwal paramakali­kha ng tiyanak. At sakbat ang bag na gagawin niyang sisidlan ng hahanaping bagaysa basurahan, isinuot ni Tandang Mundong ang jacket, isinuklob ang sumbrero at lumabas ng bahay. At makaraan lang ang ilang sandali, kabilang na ang matandang albularyo sa maraming taong naglalakad sa liblib na kalsada ng Metro Manila para maghanap ngpatay na sanggol sa basurahan. Dahil pangkarani­wan ng tanawin sa abalang lunggsod katulad ng Metro Manila ang mga taong gumagala sa gabi, hindi naging problema kay Tandang Mundong ang pagkakalka­l sa tumpok ng mga basurang nasa sulok ng kalsada. Saglit na napatigil ang matandang albularyo sa pagkakalka­l sa basurahan dahil sa pagtigil ng isang motorsiklo­ng may dalawang nakasakay, lalaki at babae. Mabilis na bumaba ang lalaki sa itinigil na sasakyan at pinagmasda­n ang tumpok ng mga basurang nakalagay sa supot na plastic at sako na nasa gilid ng kalsadang.

“May taong grasa,” wika ng babaing na naiwang nakasakay sa motorsiklo. “Naghahalun­gkat sa basurahan.”

“Okey lang kung may taong grasa,” sagot ng lalaki. “Wala siya sa matinong isipan kaya hindi makikialam sa gagawin

natin.”

“Tiyak ka bang taong grasa “yan?” Tanong ng babae na nakatingin kay Tandang Mundong na patuloy sa pagkalkal sa basurang nakalagay sa supot na plastic at sako.

“Oo naman,” sagot ng lalaki. “O ano, dito ko na itatapon?”

“Sige, diyan mo na itapon,” wika ng babae. “Bilisan mo habang walang taong nagdaraan.”

Itutuloy...

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.