PAHALANG

Balita - - Libangan -

1 Ihiwa 6 Hinhin 10 Lumusob 11 Butas na suutan ng butones 13 Amerikano; slang 14 Likom 15 Taga-Cuba 16 Sabi ni 17 Character actor Cortez 18 Kiri 21 Husto 24 Kuwan; ibang tawag 25 Pakpak sa Kastila 26 Baling 28 Kawalan ng talas 30 Takot 31 Madalas 32 Pangkat ni Andres Bonifacio 33 Pangnguya 34 Lasing sa droga

PABABA

1 Isuma 2 Kaso 3 Patak 4 Pangitain 5 Pangmarami ng la 6 Malaking sindikato sa Japan 7 Kabkab 8 Magsalita ng tagalog 9 Yaon 12 Hinanap 15 Kinidnap na ABS-CBN news anchor 19 Gapiin 20 Interest; pinaikli 22 Malawak na kugunan 23 Nunan; lumang tagalog 26 Kontra ng sakang 27 Putol sa gitna 28 Busog at palaso 29 Tubig sa atmospera 31 Bus na pampubliko

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.