PAHALANG

Balita - - Libangan -

1 Panauhin 7 Bughaw 11 Idoble sa damit

12 Antigo 13 Sasalin 15 Taksi 16 Sangkap ng tinapay 17 Alegre ng pelikula 19 Agos 20 Gala 21 Internatio­nal Law 22 Tipo ng dugo

23 Karipas 26 Ingay ng

Manok 30 Grupong nagbibigay parangal 31 Ihanda 32 D i n 33 Pigain ang dede ng baka

35 Talik 37 Putong 38 Yunit ng timbang 39 Alalayan

PABABA

1 Tapa 2 Ilabi 3 Lipat 4 Ipinabago 5 Insektong Lumulukso 6 Hintay 7 Palayaw ng lalaki

8 Sali sa paying

9 Daw

10 Lago 14 Isda 18 Bimpo 23 Ikot 24 Angkinin 25 Kintab 27 Bungangkah­oy 28 Kahoy 29 Mano 34 Alyas 36 Simbolo ng gallium

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.