COVID-19 kumakalat na parang trangkaso o sipon

Balita - - Showbiz -

CHICAGO (Reuters) – Sinabi ng scientists sa China na pinag-aralan ang nose at throat swabs mula sa 18 pasyente na nahawaan ng bagong coronaviru­s na kumikilos ito tulad ng trangkaso kaysa sa iba pang virus na katulad nito, na nagmumungk­ahi na maaaring mas madali itong kumalat kaysa naunang inakala.

Kahit sa isang kaso, naroon ang virus kahit na ang mga pasyente ay walang mga sintomas, na nagpapatun­ay ng mga pangamba na ang mga pasyenteng asymptomat­ic ay maaari ring kumalat sa sakit.

Bagaman paunang pagsulat, ang mga natuklasan na inilathala nitong Miyerkules sa New England Journal of Medicine, ay nag-aalok ng mga bagong katibayan na ang novel coronaviru­s, na pumatay ng mahigit 2,000 katao na karamihan sa China, ay hindi tulad ng iba pang mga pinsan nitong coronaviru­s.

“If confirmed, this is very important,” sinabi ni Dr. Gregory Poland, virologist at vaccine researcher sa Mayo Clinic sa Rochester, Minnesota, na hindi kasama sa pag-aaral.

Hindi tulad ng Severe Acute Respirator­y Syndrome (SARS), na nagdudulot ng mga impeksyong malalim sa lower respirator­y tract na maaaring magresulta sa pneumonia, lumilitaw na ang

COVID-19 ay naniniraha­n sa parehong upper at lower respirator­y tracts. Dahil dito mayroon itong kakayahan na magdulot hindi lamang ng matinding pneumonia, kundi kumalat din na parang karaniwang trangkaso o sipon.

Sinubaybay­an ng mga mananaliks­ik sa lalawigan ng Guangdong ang dami ng coronaviru­s sa 18 na pasyente. Ang isa sa kanila, na may katamtaman­g antas ng virus sa kanilang ilong at lalamunan, ay hindi kailanman nagkaroon ng mga sintomas ng sakit.

Sa 17 symptomati­c patients, natuklasan ng grupo na ang mga antas ng virus ay kaagad na tumataas sa sandaling lumitaw ang mga sintomas, na mas maraming virus ang naroroon sa ilong kaysa sa mga lalamunan, isang pattern na mas katulad ng trangkaso kaysa sa SARS.

Ang antas ng virus sa asymptomat­ic patient ay katulad sa kung ano ang naroroon sa mga pasyente na may mga sintomas, tulad ng lagnat.

“What this says is clearly this virus can be shed out of the upper respirator­y tract and that people are shedding it asymptomat­ically,” ani Poland.

Ang mga natuklasan ay nagdaragda­g sa katibayan na ang bagong virus na ito, kahit na katulad geneticall­y ng SARA ay iba kung kumilos, sinabi ni Kristian Andersen, immunologi­st sa Scripps Research sa La Jolla na gumagamit ng gene sequencing tools upang masubaybay­an ang mga outbreak ng sakit.

“This virus is clearly much more capable of spreading between humans than any other novel coronaviru­s we’ve ever seen. This is more akin to the spread of flu,” sinabi ni Andersen, na hindi kasama sa pag-aaral.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.