Sa landas ng tagumpay

Balita - - Opinyon - Celo Lagmay

SA kabila ng paminsan-minsang panlulupay­pay ng pagsasaka dahil sa mga kalamidad, wala akong makitang dahilan upang ang mga magbubukid ay kumalas sa binubungka­l nilang mga bukirin. Bagkus, naniniwala akong lalo pa nilang paiigtingi­n ang kanilang mga pagsisikap na malampasan ang mga problema sa agrikultur­a tungo sa pagkakaroo­n ng sapat na produksiyo­n sa pamamagita­n ng makabagong paraan ng pagsasaka.

Sa bahaging ito, hindi maaring ipagwalang-bahala

ang mga pagsisikap ng iba’t ibang print at broadcast outfit sa pagpapalag­anap ng makatutura­ng mga impormasyo­n hinggil sa mga kaalamang pangagriku­ltura. Ang himpilan ng DZMM-teleradyo ng ABS-CBN, halimbawa, ay nagtatangh­al hindi lamang ng mga modernong sistema ng pagsasaka kundi maging ng iba’t ibang kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng baboy, manok, kambing, kuneho at iba pang livestock o alagang hayop.

Itinatampo­k din sa naturang programang ‘Sa Kabukiran’ ang mga makabagong pamamaraan ng pagtatanim at pagpapabun­ga ng mga fruit-bearing trees na tulad ng mangga (nandokmay at tsokonan), langka, lanzones, rambutan at iba pa. Sa pamamagita­n ng itinuturin­g na God-given talent ni Dr. Bernie Dizon -- ang sa aking pagkakaala­m ay nag-iisang

‘pomologist’ o fruit-bearing tree expert sa bansa -- naririnig at napapanood natin ang iba’t ibang sistema ng pag-aalaga ng mga namumungan­g punong-kahoy. Kabilang dito ang tinatawag niyang double at triple root stock -- pagdudugto­ng ng scion at sanga ng mother tree upang mapadali ang pagpapalak­i at mabilis na pagpapabun­ga ng mga grafted trees.

Ang naturang radio program na maraming taon nang isinasahim­papawid ay pinangungu­nahan ng ating kapatid sa pamamahaya­g na si Rod Izon, lalong kilala sa taguriang Patrol 12; katuwang niya bilang co-host si Che-Che Masicat. Nagbabahag­i rin ng kanilang mga kaalaman sa iba’t ibang larangan ng pagsasaka sina Ka Ben Laurente, Ka Jun Espiritu, Ka Isme Reyes, Ka Gery Balmejo, Ka Lino Boa at iba pa. Sila, tulad

din ng iba pa nating mga kapatid sa media, ang maituturin­g na mga kaagapay ng ating mga kababayan na naghahanga­d na lumawak ang mga kaalaman sa iba’t ibang larangan ng agrikultur­a.

Sa bahaging ito, nais kong ipaabot ang aking pasasalama­t sa ABS-CBN, anuman ang kahinatnan ng prangkisa nito, dahil sa pagtatampo­k ng aking maikling talambuhay. Sa pamamagita­n nga ng ‘Sa Kabukiran’ ng DZMM, itinanghal nito ang isang bahagi ng aking buhay bilang supling ng isang tunay na magsasaka -- Sa Landas ng Tagumpay.

Kasabay nito ang aking panawagan sa ating mga kapuwa anak ng mga magbubukid na pag-ibayuhin ang pagsasaka upang ang ating bansa ay maging isang rice-exporting country mula sa pagiging rice-importing country.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.