Palaisipan

Balita - - Libangan - ni Nonie V. Nicasio ni Boy A. Silverio

PAHALANG

1. Presyo 6. Yapos 10. Barya sa kasal 11. Lugar sa Batangas 12. Nota 13. Dusing 14. Sais 17. Sukat panglimbag 19. Basura 21. Kirot 22. Sapi sa negosyo 23. Aruga 28. Kataga 30. Barya sa kasal 31. Punglo 35. Tawag sa nanay 36. Daluyong 37. Pangangalu­nya 39. Tiyahin 40. Dala ng biyahero

PABABA

1. Hila 2. Ginagawang tinapay 3. Los Angeles 4. Simbolo ng arsenic 5. Sining 6. Mistula 7. Basinger, Hollywood actress 8. Bundok sa Davao 9. Takip sa butas 15. Daglat ng Illinois 16. Tawag sa ina 18. Madla 20. Gulang 22. Armas ng katutubo 24. Tulad ng no. 3 25. Simbolo ng argon 26. Kasangkapa­n 27. Daras 29. Buti 32. Ngalan ng mall 33. Karakter sa Bibliya 34. Ina ni Birheng Maria 37. Ngalan ng lalaki 38. Physical Education, panitik

PAHALANG

1 Administra­syon 8 Lugar ni Blair 10 Nangakaluk­sa 11 Lugar ng leaning tower 13 Ningas, pagaapoy 14 Mamna o dahumpalay 15 Ranggo sa chess 16 Ganda 18 Kono ng sorbetes 19 Ipon, Impok 20 Batid 21 Palayaw ng lalaki 23 Kalaban ng sputnik 25 Obalong santa 26 Hablot 27 Leksiyon 29 James ng PBA 30 Mithi 31 Letrang Greek 33 Mutawi sa ;abi 35 Bahay-gagamba 37 Sagot na may ekis 38 Upuan 39 Pasok 40 Kilalanin, dakilain

PABABA

1 Leteng 2 Tanggap ng kalooban 3 Libo 4 Pagkatapos ng gabi 5 Naiba 6 United Nation 7 Itinatag ni Sison 8 Kasunduan 9 Katuwang sa bukid 12 Iboto 17 Tatakbog Presidente ngayon 2016 19 Lona 21 Mahinhin 22 Duguin 24 Alamin ang bilis 28 Si Rodriguez 31 Kape 32 Kapatid 34 52 kay Cesar 36 Opisyal sa Taft 38 Business Administra­tion

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.