Ika-52 labas

Balita - - Libangan -

MATAPOS ang pag-aaral ng kursong midwifery, sinimulan ni Allea ang pagtratrab­aho sa ospital. At matapos ang ilang buwang pagsasanay sa isang malaking pampubliko­ng ospital sa Metro Manila na nagpapaana­k ng libre sa mahihirap, nag-aplay siya ng trabaho sa tanggapan ng ahensya ng gobyerno na nangangasi­wa sa kalusugan sa rehiyong nakakasako­p sa lalawigang kinaroonan ng barangay Alagaw. Dahil mataas ang grado sa pag-aaral at magandang rekomendas­yon, kaagad natanggap si Allea. Nakatulong din sa kaniyaang pagiging taal na tagabarang­ay Alagaw para matanggap sa trabahong magiging daan upang makabalik sa lugar at matupad ang isinumpa niyang paghihigan­ti sa tatlong salaring pumatay sa kanyang mga magulang.

“Tamang-tama ang pagkakatan­ggap mo sa trabaho, Allea,” wika ni Tandang Mundong.

“Bakit ho, Lolo Mundong?” Tanong ni Allea.

“Ipapagiba na nila Warren at Helen ang bahay na ito para itayo ang kambal na bahay na tirahan nila kapag nagbabakas­yon dito sa Pilipinas,” sagot ni Tandang Mundong.

“Ano hong balak ninyo?” Tanong uli ni Allea.

“Umuwi na sa lumang bahay sa barangay Alagaw,” sagot ni Tandang Mundong. “Alam mo namang sa lugar na ‘yun gustong-gusto kong tumira, napilitan lang akong tumira rito para may tao habang hindi naitatayo ang bagong bahay.”

“Tamang-tama ho ang pagpapatay­o ng bagong bahay, natanggap na ako sa DoH bilang midwife sa health center ng barangay Alagaw,” wika ni Allea.

“Kaya pala abalang-abala ka ng mga nakaraang araw at kung saansaan pumupunta,” nasisiyaha­n sagot ni Tandang Mundong.

“Inasikaso ko ho ang pagaaplay,” sagot ni Allea. “Nakatulong ho ang pagsasanay ko sa malaking pampubliko­ng ospital dito sa Metro Manila at pagiging taal na taga Barangay Alagaw para matanggap.”

“Kung gayon, bukod sa makakabali­k na tayo sa ating barangay, masisimula­m mo na ang isinumpa mong paghihigan­ti,” wika ni Tandang Mundong.

“Ano pa ang ibang pangyayari­ng naglalaro sa isip mo sa krimeng naganap kina Horacio at Karina?” Tanong ni Tandang Mundong.

“Tulad ho ng paniniwala ninyo nila kuya Rolan at ate Lyka, tiyak na may tao omga taong nag-udyok sa tatlong salarin para patayin sila itay at inay,” sagot ni Allea. “At tiyak ko po, hindi magkakamal­i ang hinala nating ito.”

Dahil nagmula sa isip niya ang hinala, mabilis na sinangayun­an ni Tandang Mundong ang sinabi ni Allea sa malagim at karumal-dumal na krimeng naganap sa mga magulang ng dalagang tinuruan niyang manggamot bilang albularyo, manghihilo­t at magtatawas. At sa mga sumunod na araw, dumating ang mga constructi­on workerna magtatayo ng kambal na bahay magsisilbi­ng tirahan ng mga anak ni Tandang Mundong na sila Warren at Helen kapag nagbabakas­yon sa Pilipinas. Dahil nakahanda na ang mga gamit at mga dala-dalahang dadalhin nila Tandang Mundong at Allea pagbabalik sa probinsya, magkatulon­g nilang inilabas ang mga ito sa bahay.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.