Palaisipan

Balita - - Libangan - ni Nonie V. Nicasio ni Boy A. Silverio

PAHALANG

1. Armas ng katutubo 5. Leyenda 10. Ugali 11. Tigmak 12. Tagapagala­ga ng bata 13. Beer o gin 14. Hulapi 15. Magalang na tugon 16. Amerikana, pabalbal 17. Kalang 18. Alituntuni­n 19. Lundag 23. Likido sa pluma 26. Pagdantay ng dalawang palad 27. Kata 28. Tulad ng no. 14 29. Tawag sa ama 30. Maanghang na bunga 32. Payag 33. Puting langgam 34. Nunal 35. Yeso

PABABA

1. Yano 2. Nara 3. Igsi ng nanay 4. Mistula 5. Balantok 6. Hiblang matibay 7. Bahaw 8. Nara 9. Puga 15. Imahen ng santo 18. Paslit 19. Sinsero 20. Amag sa tinapay 21. Puksa 22. Lugar sa Bataan 24. Talim 25. Sabi niya 27. Lagay 30. Daglat ng Sabado, Ingles 31. Ito, Bisaya

PAHALANG

1 Kitil 5 Pananaguta­n 11 Naga 12 Dagdagan ng asin 13 Tagulamin 14 Pag may tiyaga may ____ 15 Lihim na pagalis 17 Salaksak pag inulit 18 Isang laro 19 Armas ng manok 20 Salungat ng layo 23 Lutong bigas 29 Bansa sa Gitnang Silangan 25 David sa Ginebra 26 Sikat na Peter 27 Nakakahila­kbot 31 Hidwaan 33 Agwat ng sukat 34 Namataan 35 Peste sa kusina 36 Hayup 37 Epekto

PABABA

1 Hindi baluktot 2 Tumpak 3 Lekskiyon 4 Tulungan mailigtas 5 Higaan 6 Lisan 7 Halimbawa 8 Utusan 9 Pamutol ng kahoy 10 Mag-anak sa binyag 16 Karakter sa biblia 19 Isang uri ng damo 20 Nagkalat 21 Eskuwelaha­n 22 Kabag-kabag 23 ___bp, walang buhok 25 Magkapatid na coach Koy at Joel 27 Paningin 28 Supil 29 Baba 30 Ginagawa sa harina 32 Mr. ____ Cone coach ng Alaska

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.