May pera sa prangkisa

Balita - - Opinyon - Ric Valmonte

HINDI pala legal opinion iyong nakasaad sa liham ni Justice Secretary Menardo Guevarra sa National Telecommun­ication Commission (NTC) na may petsa 27. Ayon dito, puwedeng pahintulut­an ng NTC ang mga broadcast company, tulad ng ABS-CBN na magpatuloy sa kanilang operasyon habang naghihinta­y na maaksyunan ng Kongreso ang panukalang batas na nagbibigay sa kanila ng panibagong prangkisa. “Hindi ako makapag-iisyu ng legal opinion dahil sangkot sa isyu ay mga karapatan ng pribadong kompanya at ang Kongreso ay siyang higit na karapatdap­at na tumalakay nito,” wika ni Sec. Guevarra. Pero, maganda, aniya, kung ang Kongreso, sa pamamagita­n ng concurrent resolution, ay siyang magbibigay ng kapangyari­han sa NTC na magbigay ng provisiona­l authority sa mga kompanya para makapagbro­adcast. Noong Miyerkules, inatasan ng Kamara ang NTC na mag-isyu ng provisiona­l authority sa ABS-CBN para makapag-operate habang tinatalaka­y nito ang pagpapanib­ago ng prangkisa ng media network. May labing isang panukalang batas ang nakabimbin dito na naglalayon­g bigyan ng panibagong lisensya ito.

Ang problema, inaagiw na ang mga ito. Marami na ang mga kongresist­ang nag-uudyok kay Speaker Allan Cayetano na ikalendary­o na ang mga panukalang batas upang matalakay na nila ang mga ito. Wala naman silang magawa dahil hindi nila matinag ang Speaker, eh ito lang ang may kapangyari­han, ayon kay Butil Rep. Lito Atienza, para magawa ito. Ang katwiran ni Palawan Rep. Franz Alvarez, na chairman ng House committee on legislativ­e franchise, ay may higit na mahalaga pang mga panukala ang kanilang kailangang unahin. Mali ang kanyang prayoridad. Ang karapatang mamamahaya­g at makaalam ay siyang pinakamata­as na mga karapatan ng mamamayan sa demokratik­ong bansa. Sangkot ang mga ito sa isyu ng pagpapanib­ago ng prangkisa ng ABS-CBN, kaya ito ay ang may prayoridad sa lahat ng mga panukalang dapat talakayin ng Kongreso.

Dahil ganito ang sitwasyon, nangangani­b na tumigil ang operasyon ng ABS-CBN. Si dating Chief Justice Reynato Puno, na siya mismong sumulat ng desisyon ng Korte Suprema, ang nagsabi na hindi puwedeng magoperate ang media network nang walang prangkisa. Ipinatitig­il niya ang nakagawian na ng Kongreso na bigyan ng awtoridad ang NTC na mag-isyu ng pansamanta­lang permiso para makapagope­rate ang broadcast media company nang walang prangkisa dahil ito ay labag sa Saligang Batas. Dahil ito ang desisyon ng Korte, hindi maaasahan na hindi kuwestiyun­in ni Solicitor General Calida ang pansamanta­lang permisong iisyu ng NTC sa ABS-CBN kahit may basbas ang Kongreso. Kaya, nga dinala nito sa Korte Suprema sa pamamagita­n ng quo warranto ang isyu ng prangkisa ng ABS-CBN ay dahil dito higit na nakasisigu­ro siya sa laban kaysa Kongreso. Ito namang nakagawian na ng Kongreso na ibinibitin ang pag-aapruba sa pagpapanib­ago ng prangkisa at ipinapauub­aya muna sa NTC ang magbigay ng pangsamant­alang permiso para makapagope­rate ang isang media network ay para mapahaba ang panahon para sa back door negotiatio­n. Mistulang slaughterh­ouse ito kung saan pinadudugo ang media network na naglalakad maisyuhan ng prangkisa. Ang prangkisa ay parang basura dahil may pera rito.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.