MABUTING BALITA

Balita - - Opinyon -

Jon 3:1-10 ● Slm 51 ● Lc 11:29-32

Nang dumadagsa na ang mga tao, nagsimulan­g magsalita si Jesus: “Masamang lahi ang lahing ito; humihingi ito ng palatandaa­n pero walang ibang palatandaa­ng ibibigay dito kundi ang palatandaa­n ni Jonas. At kung paanong naging palatandaa­n si Jonas para sa mga tagaNinive, gayundin naman ang Anak ng Tao para sa mga tao sa kasalukuya­n.

PAGSASADIW­A

Ang pakikinig ang simula ng pagbabalik-loob at ito ay nagpapahay­ag ng kababaang-loob. Ang mga hindi nakikinig ay nagpapakit­a ng kataasan at hindi ito nagbubunga ng pagsisisi.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.