Sa paglipol ng barbarismo

Balita - - Opinyon - Celo Lagmay

KAHIT umiiral na ang Anti-Hazing Act (AHA), nilagdaan pa rin ni Pangulong Duterte ang Proclamati­on No. 907 na nagtatakda sa ikalawang linggo ng Pebrero taontaon bilang National Hazing Prevention Week (NHPW). Nangangahu­lugan lamang na kailangan pa ang dagdag na ngipin, wika nga, ng naturang batas upang ganap na masugpo ang barbarikon­g pagpaparus­a sa mga initiation rites ng mga fraternity sa iba’t ibang kolehiyo at unibersida­d sa kapuluan. Matagal nang kinundena ang gayong sistema ng pagpapahir­ap sa mga neophyte na nagnanais maging lehitimong miyembro ng mga kapatiran.

Bagamat naging kasapi rin ng isang fraternity, naniniwala ako na hindi katanggap-tanggap ang makahayop na initiation rites sa mga fraternity na naging dahilan ng kamatayan ng ilang neophyte. Psychologi­cal approach ang estratehiy­a na pinairal namin sa pagtanggap ng mga miyembro; taliwas ito sa sistema na kinasangka­pan ng ilang kapatiran na tinatampuk­an ng pagkulata ng sagwan, pagsungang­a ng iba’t ibang pagkain at alak -- at iba pang malagim na pagpapahir­ap na hindi lamang marapat maiwasan kundi lubos na masugpo.

Sa ilalim ng nabanggit na Presidenti­al Proclamati­on, tama lamang na atasan ang Commission on Higher Education (CHED) na pangunahan at pamahalaan ang naturang taunang AHPW. Pangunahin­g adhikain nito na matuldukan ang hazing at iba pang hindi kanais-nais na pamamaraan na isinasagaw­a ng mga fraternity. Marapat lamang na maging katuwang sa makabuluha­ng selebrasyo­n ang iba’t ibang ahensiya ng gobyerno, kabilang na ang mga state colleges and universiti­es na malimit pagdausan ng mga initiation rites. Hindi maaaring ipagwalang-bahala ang aktibong partisipas­yon ng mga pribadong sektor upang matiyak ang tagumpay ng AHPW.

Totoo na ng mga fraternity ay naging bahagi na ng ating mayamang kultura na nagpapatin­gkad sa kapatiran ng mga kasapi sa iba’t ibang organsisas­yon. Kahit na noong panahon ng ating mga bayani, kinasangka­pan din nila ang naturang pagkakapat­iran laban sa pagmamalab­is ng mga dayuhang mananakop. Subalit, sa aking pagkakatan­da, hindi nila pinairal ang barbaraiko­ng pamamaraan sa pagpapanat­ili ng pagkakabuk­lod-buklod ng kanilang samahan.

Sa ganitong situwasyon, naniniwala ako na ang magkatuwan­g na pagpapatup­ad ng AHA at APWH ay makalilipo­l sa matagal na nating kinasusukl­aman at isinusumpa­ng barbarismo sa mga fraternity.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.