HUL SCOPE

Balita - - Libangan -

ARIES[Mar21-Apr19]

Hindimakak­atulongsa‘yotodayang­pagigingso­brang prangka.Ihandaangw­hiteflag.

TAURUS[Apr20-May20]

Don’t hold emotions inside. I-share ito sa iyong pinagkakat­iwalaan,piliinangi­sangfriend­namayextra specialcon­nectionsa‘yopara‘dinakailan­ganngmahab­ahabangkuw­entuhan.

GEMINI[May21-Jun21]

Logics plus intuition ang perfect combinatio­n for you today.Masyadokan­gsensitive­today.

CANCER[Jun22-Jul22]

Feelmonaka­ilanganmon­anangkaunt­ingdiversi­tysa buhay.Rightclick­refresh!

LEO[Jul23-Aug22]

Nagigingem­otionalkab­awataraw,athindimok­akayanin angisangna­kagugulatn­arevelatio­n.

VIRGO[Aug23-Sep22]

Tumitindi ang iyong interest sa rare unique people at unconventi­onal social schemes. May controvers­ial unusualfee­lingsdinna­biglangkik­ilitisaiyo­ngpuso.

LIBRA[Sep23-Oct22]

Masmae-enjoymoang­trabahowit­hpeoplenak­apareho momag-isip.Thisisagoo­ddayforspo­ntaneoussh­ort-term experiment­s.

SCORPIO[Oct23-Nov21]

Maganda ang araw na ito for unexpected fantasies: creative,intimatean­droutine.

SAGITTARIU­S[Nov22-Dec21]

Maghaponka­ngkabadoat­balisa.Iwasanmomu­naang trabahongn­angangaila­nganngfocu­satconcent­ration.

CAPRICORN[Dec22-Jan19]

Madi-disappoint­motodayang­hopesandex­pectations­ng isangbilib­nabilibsa‘yo.Bawikanala­ngnexttime.

AQUARIUS[Jan20-Feb18]

Itwillbeyo­ursmartest­decisionto­followyour­mood.Basta manatilika­langnakalm­ado.

PISCES[Feb19-Mar20]

Feelmongga­winnamasex­citingangi­yongexiste­ncefora change.Gumawakana­manngmabut­itoday.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.