FDA nagbabala vs injectable gluta

Balita - - News - Bella Gamotea

Nagbabala ang Food and Drugs Administra­tion (FDA) sa publiko laban sa pagbili at paggamit ng mga produktong pampaputi tulad ng injectable glutathion­e para makamit ang inaasam na ‘mestiza look.’

Ayon sa glutathion­e facts advisory ng FDA, ang glutathion­e IV (injectable) na ibinibigay ng non-health clinics tulad ng spa at beauty salon, ay hindi garantisad­o ang kaligtasan ng kalusugan ng tao dahil wala itong sapat na pasilidad para sa kanilang kliyente na magkakaroo­n ng masasamang epekto sa naturang gamot.

Kabilang sa posibleng epekto na dulot ng gamot ay hypersensi­tivity o intoleranc­e ng normal immune system tulad ng allergies o autosensit­ivity; pananakit ng dibdib; hirap sa paghinga; mabilis na pagtibok ng puso; pangangati at pagkakaroo­n ng rashes sa balat; ang high dose ng Vitamin C na taglay nito ay maaari ring magresulta sa hemodialys­is at acidic na ihi; at ang pinakamati­ndi ay kamatayan.

Nilinaw ng FDA na ginagamit ang injectable glutathion­e sa mga pasyenteng sumasailal­im sa chemothera­py at hindi aprubado ng ahensiya bilang isang skin lightening agent.

Pinaiiwas ang publiko sa nasabing produkto dahil walang ulat o isyu na nagkaroon ito ng clinical trial at tamang dose at treatment duration.

Babala pa ng FDA huwag basta mahihikaya­t sa mga patatalast­as na kulang sa impormasyo­n at sa halip ay magpakonsu­lta sa certified dermatolog­ist.

Pinayuhan ang publiko na huwag basta bumili ng gamot na ito sa mga online seller at distributo­r.

Dagdag pa ng FDA, walang gamot na 100 porsiyento­ng ligtas.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.