State terrorism

Balita - - Opinyon - Ric Valmonte

AYON sa Senate Bill No. 1083, o “Anti-Terrorism Act of 2020,” mananagot ka sa salang terrorism sa ganitong sitwasyon: “Committed by any person within or outside the Philippine­s who, regardless of the stage of execution, engages in acts intended to cause death or serious injury or danger to the life of any person, extensive damage or destructio­n to a government or public or private facility, extensive interferen­ce with damage or destructio­n to critical infrastruc­ture, or who develops, manufactur­es, possesses, acquires, transports, supplies or uses weapons of mass destructio­n to intimidate the public, create an atmosphere of fear and intimidate or destabiliz­e the government.”

Pagkakulon­g habang buhay ang parusa sa mga napatunaya­ng gumawa nito. Nakalusot na ang panukalang batas na ito sa Senado sa botong 19-2. “Masyadong malabo at malawak ang sakop ng kahulugan ng terrorism, kaya pwedeng gamitin kahit sa ordinaryon­g krimen ng mga tiwaling law enforcer para mandakip ang kahit sino base sa gawa-gawang kaso,” wika nina Sen. Francis Pangilinan at Risa Hontiveros na siyang dahilan kung bakit sila ang dalawang bumoto laban sa bill.

Proclamati­on 1081, nang ideklara ni dating Pangulong Marcos ang martial law, itong SB 1083 kapag ito ay naging batas. Iyong ginawa at nagawa ng rehimeng Marcos sa ilalim ng marial law ay magagawa rin dito. Mangyayari ang garapalang paglabag sa karapatang pantao na naganap sa panahon ng

martial law nang walang martial law dahil sa nasabing panukalang batas.

Kung tutuusin, mayroon nang mga batas ang pwedeng magparusa sa anumang gawa o akto na nakapaloob sa terrorismo. May tinatawag na qualifying o aggravatin­g circumstan­ces kung malala ang ginawa o ang naging epekto nito na pwedeng magpabigat sa parusa. Kaya, sa aking palagay, pinagsamas­ama lamang ang mga kasalukuya­ng batas upang isa lamang ang magiging taguri na mapanganib sa mamamayan.

Tama sina Sen. Pangilinan at Hontiveros. Pinalawak lamang ang sakop ng panukalang batas, kaya naging dahilan para maging malabo o di-tiyak ang nais parusahan nito. Ang problema, malinaw na nga ang mga ito pero dahil may kasong terorismo, pwedeng ipakahulug­an na sakop ang mga ito dito. Tiwali man o hindi ng mga law enforcer, pwede nilang ipakahulag­an na

ang nagawang pangkarani­wang krimen ay terorsimo. Sila ang unang gagawa ng interpreta­syon dahil sila ang nagpapatup­ad.

Ang malaking problema pa, pwede pang ipiit ang mga dinakip sa ilalim ng panukala nang mahabang oras. Kung dati ay 3 araw lang kapag warrantles­s arrest at grabe ang kaso, ngayon ay 14 na araw na mapapalawi­g pa ng 10 araw. Ang proteksyun lang sa mga naaresto ay inoobliga ang mga nang-aresto na dagling ipaalam sa malapit na hukom at Commission on Human Rights ang nangyaring ito. Balewala ito, eh kung iyon nakakulong ay nagagawang paslangin nang garapalan tulad ng nangyari kay Mayor Espinosa ng Albuera, Leyte.

Binibigyan lang natin ng armas ang gobyernong hindi na nagtatamas­a ng suporta ng taumbayan para takutin at patahimiki­n sila. Terorismo laban sa mamamayan ang SB 1083.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.