Palaisipan

Balita - - Libangan - ni Nonie V. Nicasio ni Boy A. Silverio

PAHALANG

1. Damit na yari sa lana 4. Puting buhok 6. Tawag sa ina 7. Daglat ng Illinois 8. Vegas o Piñas 9. Palayaw ni Yasmien Kurdi 11. Pananong 12. Salansan 14. Magalang na tugon 15. Huni ng malaking ibon 16. Sabi ng nagdududa 17. Lalo 18. Tunog ng sinok 20. Simbolo ng argon 21. Sundalong Kano 22. Ngalan ng lalaki 24. Inisin 27. Termino sa ahedres 28. Taberna 29. Tinapay 30. Hindi, ibang anyo 31. Huni ng malaking ibon 32. Sapo 33. Isang mahiwagang ibon

PABABA

1. Reklamo 2. Tabla 3. Taguri kay Garry Kasparov 4. Biyanda 5. Umit 7. Tangis 8. Lugar sa Batangas 10. Pang-ukol 12. Kamarote 13. Tawag sa manggagamo­t 17. Misis, daglat 18. Duyan 19. Pananong ng bilang 20. Lilisan 21. Pag-iikutan ng dalawang sasabungin 23. Uri ng hayop 25. Uri ng dugo 26. Tatak ng relo 29. Sulatang papel

PAHALANG

1 Pahid pag inulit 4 Bihisan 11 Nanay sa Pampanga 12 Pamaypay 13 Daddy ni Kris Aquino 15 Puson 16 Direk Celso ___ Castillo 17 Asawang lalake 18 Dating aktor Veneracion 20 Kuyom pag inulit 23 Araneta University 25 Ika-16 natitik 26 Inisyalni Allan K 28 Ikaw 29 Apelyidong Intsik 31 Labis na kargada 33 Orbituary, daglat 35 Notang musical 36 Mestisa 38 Brand ng cigarette 40 Binungkal 42 Kalakaran 43 Lululan 44 Pagitan ng Friday at Sunday (daglat)

PABABA

1 Hinawakan 2 Walang imik 3 ___ Beda College 4 Doris ng Hollywood 5 Kurso sa kolehiyo 6 Matibay 7 Lutong kanin 8 Sigurado 9 Ibang pangalan 10 N ng NGO 14 Panahon 19 Napiho 21 Huning bubuwit 22 Mawala sa isip 24 United Artists 27 Halo o sahog 30 Pamnagaw 32 hudyat sa taguan 34 Harang 35 Hapag o dulang 36 Ayosngbuho­k 37 Ilawngtaha­nan 38 ___ Sauce 39 Usos 41 Republic Act

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.