MABUTING BALITA

Is 1:10, 1620 ● Slm 50 ● Mt 23:1-12

Balita - - Opinyon -

Sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad: “Ang mga guro ng Batas at mga Pariseo ang umupo sa puwesto ni Moises. Pakinggan at gawin ang lahat nilang sinasabi pero huwag silangpama­risansapag­kat nagsasalit­a sila pero hindi naman ginagawa. Naghahanda sila ng mabibigat na pasanin at ipinapaton­g sa mga balikat ng mga tao.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.