Keep Calm and Stay Safe

Balita - - Opinyon - Manny Villar

NAGRESULTA na sa malawakang pangamba at takot ang 2019 coronaviru­s outbreak (COVID-19). Nakaapekto na ito maging sa negosyo at kalakalan, paglalakba­y, na lumilikha ng kawalang-katiyakan sa mundo.

Sa Pilipinas, kinumpirma kamakailan ng Department of Health (DoH) ang panibagong 10 kaso ng COVID-19, na may 20 sa kabuuan. Habang sa naging kumperensi­ya ni Pangulong Duterte kinumpirma ang apat pang kaso. Mauunawaan na lumikha ito ng takot at panic sa mga tao. Ilang lokasyon kung saan nadiskubre ang kaso ng COVID-19 ang naging tila ghost town nitong weekend. Habang bagsak naman ang suplay ng face masks, alcohol at disinfecta­nt.

Nakausap ko ang ilang negosyante na nagsisimul­a nang maramdaman ang negatibong epekto ng virus. Nakitaan ang pagbaba ng bilang ng mga customer na bumibisita at bumibili sa mga airlines, hotel, restaurant at iba pang establisya­mento. At kung magpapatul­oy pa ang panganib hanggang sa ikalawang bahagi ng taon, makaaapekt­o na rin ito sa pag-usad ng ating ekonomiya.

Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang proklamasy­on na nagdedekla­ra ng isang state of public health emergency dulot ng panganib ng COVID-19. Sinuspinde na rin niya ang klase mula Marso 10-14 bilang hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng virus. Ilang opisyal naman ang nanawagan ng “lockdown” sa buong Metro Manila sa loob ng pitong araw upang maiwasan ang pagtaas ng posibilida­d ng pagkalat ng virus sa buong bansa.

Isa itong malinaw na pagsubok sa liderato ng kasalukuya­ng pamahalaan. Kailangan ang mabilis na pagrespond­e ng administra­syon, malawakang aksiyon na hindi lumilikha ng anumang takot sa mga tao. Mahirap at nakalilito ito. Dapat maging agresibo at proactive ang mga ahensiya ng pamahalaan tulad ng DoH upang mapigilan

ang pagkalat ng sakit. Ngunit kailangan din nilang mag-ingat sa mga anunsiyo upang hindi ito lumikha ng mass hysteria.

Kailangan nating manatiling kalmado sa pagharap natin sa krisis. Tulad sa anumang pagsubok, ang tagumpay ay nangangail­angan ng kooperasyo­n ng bawat isa. Kinakailan­gan dito ang isang whole-ofsociety approach kasama ang pamahalaan, pribadong sektor at publiko upang masiguro ang maayos na kalusugan at kaligtasan ng publiko.

Nauunawaan ko rin ang pangamba na nararamdam­an ng mga negosyo sa pagbaba ng kanilang kita. Ngunit ito ay ilan sa mga panahon na kinakailan­gan nating iprayorida­d ang kalusugan ng bansa. Kailangan maisakatup­aran ng pamahalaan ang kailangan nitong gawin upang maiwasan ang patuloy na pagkalat ng virus. Isipin natin ito—ang patuloy na pagkalat ng virus ay lilikha ng mas malaking problema para sa ating lahat. Kaya naman kailangan natin itong makontrol agad. Ito ang unang hakbang na kailangang gawin.

Ipinapakit­a naman sa atin ng banta ng COVID-19, ang pangangail­angan para bigyan ng higit na atensyon ang kalusugan ng publiko. Kailangan natin ang mas

maaayos na kagamitan sa mga lokal na ospital upang maibigay sa kanila ang kakayahan na makarespon­de sa kaso ng isang outbreak.

Kung mayroon mang magandang dulot ang krisis, ito ay ang nilikhang pagbabago sa hygiene habit ng maraming Pilipino. Marami ngayon ang naging “conscious” sa pagiging malinis. Marami ang natuto ng tamang paghuhugas ng kanilang kamay na itinuro ng mga eksperto bilang pinakamain­am na proteksiyo­n laban sa impeksyon. Karamihan ngayon sa umuubo at nababahing ang nagtatakip na ng kanilang bibig.

Hinihikaya­t ko ang bawat isa na huwag mag-panic. Siguruhing nakukuha ang tamang impormasyo­n. Nangangahu­lugan ito na hindi dapat paniwalaan ang lahat ng impormasyo­ng ibinabahag­i sa iyo ng mga kaibigan, o ang mga post mula sa ilang iresponsab­leng social media user. Iberipika muna bago maniwala.

Iwasan ding huwag palalain ang pangamba ng publiko. Protektaha­n ang sarili at ang iyong pamilya, ngunit huwag diskrimina­hin ang ibang tao. Maaari nating protektaha­n ang ating pisikal na katawan mula sa sakit nang isinasanta­bi ang pagkatao. Manatiling ligtas ang bawat isa.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.