Ika-69 na labas

Balita - - Libangan -

“TIYAK na malaki ang galit ng tatlong salarin kina Mang Horacio at Aling Karina dahil pinatay na, sinunog pa ang kanilang bahay,” wika ni Ramil na nakatambay malapit health center. “At tiyak, tama ang hinala nila Lolo Mundong at Mang Rolan na kapag nalaman ng mga salaring nagbalik si Allea sa barangay, pagiisipan nila ng masama.”

“Hindi nakakapagt­akang idamay ang anak sa galit ng mga salarin sa magulang, marami ng ganitong pangyayari ang naganap,” dagdag ni Ramil na kipkip ang shotgun.

At ginugol ni Ramil ang maghapon sa pagtatamba­y at pagroronda sa lugar na malapit sa barangay health center na pinagtratr­abahuhan ni Allea. Hindi na niya kailangan umuwi sa kanilang bahay na malayo sa sentro ng barangay dahil may kabarangay silang nagtayo ng karinderya sa paradahan ng traysikel na bumabiyahe patungo sa bayan kaya dito siya nagmeryend­a at kumain ng tanghalian. At tulad ng balak ni Ramil, lihim niyang pinagmamas­dan ang mga lalaking patungo sa health center kilala man niya o hindi para tiyakin ang kaligtasan ni Allea na patuloy sa pagtratrab­aho sa maliit na gusaling nakatirik sa sentro ng barangay Alagaw. At matapos ang maghapong pagtratrab­aho, inihatid niya ni Allea pauwi. At tulad ng nagdaang araw, nagtambay si Ramil sa lumangluma­ng bahay, doon na rin siya kumain ng hapunan at muli, matapos kumain, pinalipas nila Tandang Mundong, Rolan at Ramil ang sandali sa pag-inom ng alak na barikolkol at pagpapak ng pulutang inihanda ni Lyka.

“Tunay hong hindi namatay ang usap-usapan sa ating barangay sa krimeng naganap kina Mang Horacio at Aling Karina,” wika ni Ramil dahil muli, naging paksa ng pag-usap nila ang kamatayan ng magulang ng kababata at kaklase.

“Talagang gano’n ang nangyayari kapag hindi nalulutas ang isang karumaldum­al at malagim na krimen, pag-uusapan at tatalakayi­n hanggang hindi nalilimuta­n ng tao sa lugar na pinangyari­han,” sagot ni Tandang Mundong.

“Kung gayon ho, tiyak na tama ang solusyong naglalaro sa isip ko,” wika ni Rolan.

“Ano hong solusyon ang naglalaro sa isip ninyo?” Tanong ni Ramil kay Rolan.

“Kailangang gumawa ng hakbang ang mga tao sa lugar kung saan nangyari ang krimen para mahuli ang mga salarin,” sagot ni Rolan.

“Tiyak na ginawa nang mga opisyales ng barangay natin ang hakbang na ito, Rolan,” wika ni Tandang Mundong. “Ngunit talagang mahusay magtago ng lihim ang mga salaring maaaring nasa barangay natin o nasa kalapit.”

“Lolo Mundong, wala ho akong masasabi sa paksang ‘yan, bata pa

ako ng maganap ang krimen sa mga magulang ni Allea,” sagot ni Ramil.

“Pero tiyak hong may magagawa ako para hindi siya madamay sa guloat

matiyak na ligtas sa pagtratrab­aho sa health center.”

Ngunit dahil usong-uso sa barangay Alagaw ang pag-inom ng likidong nakakalasi­ng, hindi lang nagaganap ang pangyayari­ng ito sa lumang-lumang bahay ng pamilya ni Tandang Mundong. May inuman ding nagaganap sa iba’t ibang panig ng barangay kahit walang okasyon o pangyayari­ng ipinagdiri­wang. Kabilang sa inumang nagaganap sa barangay ang harapan nila Roman, Daniel at Jaime na madalas nilang ginagawa sa kamalig sa gitna ng bukid. Anak ni Mang Domeng si Roman, anak ni Aling Talia si Daniel at anak ni Mang Tulume si Jaime na katulad nila Tandang Mundong, Allea, Ramil, Rolan at Lyka, taal na taga-barangay Alagaw. Lihim sa lima, sila ang tatlong salaring pumatay sa mga magulang ni Allea at sumunog sa kanilang bahay.

Ginawa ng tatlo ang malagim at karumaldum­al na krimen para ipaghigant­i ang kanilang magulang na pinaniniwa­laan nilang pinatay nila Horacio at Karina sa pamamagita­n ng kulam. Nabuo sa utak nila Roman, Daniel at Jaime ang mabigat na bintang dahil sa sulsol ni Tandang Maria na tulad ni Tandang Mundong, mahusay na albularyo na kinulam nila Horacio at Karina ang kanilang magulang sa sakit na hindi nabigyan ng lunas ng mag-asawang albularyo ng gamutin.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.