Palaisipan

Balita - - Libangan - ni Nonie V. Nicasio ni Boy A. Silverio

PAHALANG

1. Matakaw 4. Bahaw 7. Igsi ng lolo 8. Hindi pagbayad ng utang 11. Ahensiyang tagapagbal­ita 12. Balat ng palay 14. Ina ni Birheng Maria 15. Pang-ukol 16. Simbolo ng pilak 17. Puga 21. Imbakan ng kemikal 23. Vegas o Piñas

24. Pamatay ng lamok

26. Kata

27. Pamantasan sa Diliman

29. Nimpa

31. Minsan pa

32. Kataga

34. Maaaring makuha

35. Uri ng dugo

36. Asana

37. Kapital ng Bahrain

PABABA

1. Ginang 2. Uri ng saging 3. Sirang salamin 4. Panglakad 5. Pagbating

Kastila

6. Sabaw

9. United Nations

10. Gamit sa baseball

13. Panghukay ng lupa

16. Titis

18. Mistula

19. Panghalip panao

20. Bughaw

22. Saka

24. Mano

25. Tulad ng no. 21

26. Kaila

28. Guhit

30. Nota

31. Puwede

33. Hindi katulad

34. Habag

PAHALANG

1 Guya ng kalabaw

5 Panimplang matamis 11 Hikayat 13 Tessie____ 14 Gamit panulat 15 Lamat 16 Irasan 18 Kapitolyo ng Zambales 19 Maganda 20 Bayan sa Cavite

21 Sira 23 Naulanan 26 Hiyas

30 Ina ni Maria 31 Kinatay 32 Umit 35 Bayan sa Laguna 36 Sapantaha 37 Salitang pagbawi 38 Pangalang pambabae 39 Hawak sa kamay

PABABA

1 Antala 2 Manalig 3 Gahis 4 Lugar sa Japan

6 Sabado; ikli 7 Yugyog

8 Parte ng katawan ng baboy

9 Lugar sa Imus 10 Tanggal 12 Ipinid 17 Tanong ng naghahanap 20 Oras ng uwian 22 Katulong 23 Santo 24 Kapara 25 Lambat 27 Beso-beso 28 Pagsatono 29 Pagpatigil 33 Paghambing 34 One ______; direksiyon

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.