Dt 4:1, 5-9 ● Slm 147 ● Mt 5:17-19

Balita - - Opinyon -

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: “Huwag n’yong akalain na naparito ako para pawalang-bisa ang Batas at Mga Propeta. Naparito ako hindi para magpawalan­gbisa kundi upang magbigayka­ganapan. At talagang sinasabi ko sa inyo: habang hindi nababago ang Langit at lupa, hindi mababago ni isang kudlit o kuwit ng Batas: lahat ay matutupad.

PAGSASADIW­A

Ang tao, hangga’t maaari, ang hanap lagi ay kadakilaan, ngunit ang hindi niya batid ay ang tunay na kahulugan nito.

Kabaliktar­an sa mga panuntunan ni Jesus ang kasiyahang hanap ng karamihan. Mas ninanais nilang sundin ang kanilang kagustuhan, kahit labag ito sa utos ng Diyos. Ang dahilan nila, “maliit na bagay lang naman yun.” Ang impluwensy­ang dala ng ganitong pananaw ang dahilan ng pagkakasal­a ng iba. Kaya dapat, mas maging tapat tayo hanggang sa pinakamali­it na bahagi ng batas.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.