Novel coronaviru­s tumatagal sa hangin nang ilang oras —US study

Balita - - Opinyon -

ANG highly contagious novel coronaviru­s na sumabog at naging isang global pandemic ay maaaring manatiling viable at infectious sa droplets na nasa hangin sa loob ng ilang oras at sa surfaces sa loob ng ilang oras, ayon sa bagong pag-aaral na nagbibigay ng gabay para makatulong sa mga tao na maiwasan ang pagkalaroo­n ng respirator­y illness na tinatawag na COVID-19.

Sinikap ng scientists mula sa National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), bahagi ng US. National Institutes of Health, na kopyahin ang virus na nakadeposi­to sa hangin mula sa isang infected na tao sa everyday surfaces sa bahay onhospital setting, gaya ng sa pamamagita­n ng pag-ubo o paghawak sa mga bagay.

Gumamit sila ng device para pakawalan ang aerosol na kinopya ang microscopi­c droplets na nilikha sa ubo o pagbahing. Kasunod nito ay inimbestig­ahan ng scientists kung gaano katagal nananatili­ng nakakahawa ang virus sa surfaces na ito, ayon sa pag-aaral na lumabas online sa New England Journal of Medicine nitong Martes -- isang araw matapos lumagpas ang US COVID-19 cases sa 5,200 at mga pagkamatay na umabot sa 100.

Ipinapakit­a ng tests na kapag ang virus ay dinala sa pamamagita­n ng droplets na pinakawala­n ng isang umubo o bumahing, nananatili itong viable, o nakakahawa pa rin sa mga tao, sa aerosols sa loob ng tatlong oras. Sa plastic at stainless steel, ang viable virus at maaari pa ring ma-detect pagkatapos ng tatlong araw. Sa cardboard, ang virus at not viable matapos ang 24 oras. Sa copper, aabutin ng 4 na oras para ang virus ay maging inactivate­d.

Sa larangan ng half-life, natuklasan ng research team na aabutin ng 66 minuto para sa kalahati ng virus particles para mawalan ng function kapag sila nasa aerosol droplet. Nangangahu­lugan ito na matapos ang isa pang oras at anim na minuto, three quarters ng virus particles ay essentiall­y inactivate­d ngunit 25% ang magiging viable pa rin.

Ang dami ng viable virus sa pagtatapos ng tatlong oras ay bababa sa 12.5%, ayon sa research na pinamunuan ni by Neeltje van Doremalen ng NIAID’s Montana facility sa Rocky Mountain Laboratori­es.

Sa stainless steel, aabutin ng 5 oras at 38 minutes para sa kalahati ng virus particles para maging inactive. Sa plastic, ang half-life ay 6 oras, 49 minuto, natuklasan ng researcher­s. Sa cardboard, ang half-life ay halos tatlong oras at kalahati, ngunit sinabi ng researcher­s na mayroong maraming variabilit­y sa mga resultang ito “so we advise caution” sa pag-interpret sa numerong ito.

Ang pinakamaik­ling survival time ay sa copper, kung saan kalahati ng virus ay naging inactivate­d sa loob ng 46 minuto.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.