MABUTING BALITA

Os 14:2-10 • Slm 81

Balita - - Opinyon -

May isang guro ng Batas na nakarinig sa pagtatalo ni Jesus at ng mga Sadduseo. Nang mapansin niyang tama ang sagot ni Jesus sa mga Sadduseo, lumapit siya at nagtanong kay Jesus: “Ano ang una sa lahat ng utos?”

Sumagot si Jesus: “Ito ang una: ‘Makinig nawa, O Israel! Iisa lang ang Panginoong ating Diyos. At mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos nang buo mong puso, nang buo mong kaluluwa, nang buo mong pag-iisip at nang buo mong lakas.’ At pangalawa naman ito: ‘Mamahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.’ Wala nang utos na mas mahalaga pa kaysa mga ito.”

PAGSASADIW­A

Nang mapansin niyang tama ang sagot ni Jesus sa mga Sadduseo, lumapit siya [guro ng Batas] at nagtanong kay Jesus: “Ano ang una sa lahat ng utos?”—Simbolo ng mga taong naghahanap sa katotohana­n ang isang guro ng Batas na lumapit at nagtanong kay Jesus. Dahil sa dami ng iba’t ibang mga aral at nangangara­l sa mundo, marahil, nalilito na rin ang mga tao sa pagsusuri ng kung ano ang totoo

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.