PAGSASADIW­A

Balita - - Opinyon -

Ngunit hindi ako pumarito sa ganang sarili ko. Sinugo ako ng Totoo na hindi ninyo kilala.—Malinaw sa pananalita­ng ito ni Jesus na hindi siya nagiisa sa kanyang misyon, kasama niya ang Ama, at siya ang dahilan ng lahat niyang pagkilos. Bilang Sinugo ng Ama, gagawin lamang niya ang nararapat na ayon sa plano ng Diyos Ama. Ang halimbawan­g ito ni Jesus ay aral para sa atin, lalo’t higit para sa mga may katungkula­n sa bayan.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.