MABUTING BALITA

Ez 37:12-14 • Slm 130

Balita - - Opinyon -

Kaya nagsugo ang magkapatid kay Jesus para sabihin: “Panginoon, maysakit ang iyong iniibig.” Pagkarinig nito, sinabi ni Jesus: “Hindi tungo sa kamatayan ang pagkakasak­it na ito kundi alang-alang sa ikaluluwal­hati ng Diyos at luluwalhat­iin ang Anak ng Tao sa pamamagita­n nito.”

PAGSASADIW­A

Maysakit, Namatay, Nalibing,

at Nabuhay Muli “Lazaro, halika sa labas! (...) Kalagan nyo sya at bayaan siyang lumakad.”

(Jn 11:43-44) Ang pagbuhay kay Lazaro ang huling himala na ginawa ni Jesus sa panahon ng kanyang pangangara­l. Ito rin naman ang hudyat ng pagsisimul­a ng ating tinatawag na mga “Mahal na Araw”, sapagkat pagkatapos nito ay nakipagsab­watan na ang mga pariseo para hulihin at patayin si Jesus.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.