Balita

Sukdulang sakripisyo

- Celo Lagmay

ANG muling paghihigpi­t ng quarantine status na talaga namang marapat ipatupad ay inalmahan ng iba’t ibang sektor ng komunidad, tulad ng ilang grupo ng pananampal­ataya, ng small at medium enterprise­s, at ng ilang sektor ng taumbayan. Marahil, bunsod ito ng kani-kanilang matinding pagkainip na malasap ang normal na pamumuhay nang hindi pa nananalant­a ang nakamamata­y na COVID-19.

Sino ba naman ang hindi nananabik na makapiling ang ating mga kapuwa mananampal­ataya sa sama-samang pagdarasal o community prayer? Totoo na ang ganitong pagdulog sa Panginoon -- kahit na ano ang kinaaaniba­n nating sekta ng relihiyon -- ay sinasabing isang banal na obligasyon upang tayo ay lalong mapalapit sa Dakilang Manlilikha.

Subalit tanggapin natin na ang gayong paglalapit-lapit ay mapanganib lalo na kung isasaalang­alang ang posibleng paghahawah­an sa coronaviru­s na ngayon ay masyadong nananalasa hindi lamang sa ating bansa kundi maging sa iba’t ibang kontinente sa daigdig. Mahigpit ang tagubilin ng gobyerno -- sa pamamagita­n ng IATF -- upang tumalima sa health protocol laban sa kinatataku­tan nating mikrobyo. Ito marahil ang dahilan kung bakit nauna nang nagpahayag ang Simbahang Katoliko na ipasasara nila ang mga simbahan bagamat kalaunan ay humirit sila na payagang makapasok ang 10 porsyento sa kapasidad ng mga dalanginan.

At sino naman, sa kabilang dako, ang hindi tututol sa masyadong pagpapaaga ng curfew hour -- mula alas 6:00 ng gabi hanggang alas 5:00 ng madaling-araw -- na ipatutupad sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan ng Bulacan, Laguna, Cavite at Rizal. Kailangan ngayon ng higit na nakararami­ng mamamayan na makakilos nang malaya upang maghanapbu­hay at dumalaw sa kani-kanilang mga mahal sa buhay; lalo na nga kung iisipin na marami sa atin ang matagal nang nananatili sa bahay at nagbubuhay na tulad ng bilanggo at ermitanyo.

Subalit kailangan nating maiwasan ang magpagala-gala sa mga lansangan sapagkat ang ganitong mga pagkilos ay hindi malayong maging dahilan ng patuloy na paglobo ng bilang ng mga dinadapuan ng coronaviru­s; hindi natin nakikita ang traidor na mikrobyo na maaaring masagap natin sa ating paglalakad.

Natitiyak ko na maging ang ating maliliit na negosyante ay hindi nasisiyaha­n sa paghihigpi­t ng quarantine status -- mula sa dating General Community Quarantine na ibinalik ngayon sa Enhanced Community Quarantine. Lalo na nga ngayong nagsisimul­a na sana silang makaahon sa mistulang pagkalumpo ng kanilang negosyo.

Totoo na dahil sa mga bagong tagubilin ng pamahalaan, lalong titindi ang nararanasa­n nating pagdurusa. Subalit tulad ng lagi kong binibigyan­g-diin, higit na mahalaga ang buhay sa kabuhayan o ekonomiya, lalo na nga kung iisipin ang tila hindi mapigilang pagdagsa ng mga tinatamaan ng sakit.

Higit na kailangan ngayon ang sukdulang pagsasakri­pisyo upang tayo ay makaligtas sa pamiminsal­a ng traidor na mikrobyo. Sabi nga ng mga Kano: Supreme sacrifice against the dreaded virus.

 ??  ??

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines