Balita

Higit pa sa ECQ: palakasin ang testing at monitoring, bilisan ang pagbabakun­a

-

BISPERAS ng pag-obserba ng ng Semana Santa, inilagay ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite sa ilalim ng enhanced community quarantine (ECQ), ang pinakamahi­gpit na estado ng quarantine, mula Marso 29 hanggang Abril 4. Ito ay itinulak ng pagdagsa sa COVID -19 impeksyon: ang bilang ng mga bagong kaso araw-araw ay tumatalon patungo sa 10,000 marka. Apat sa bawat 5 bagong kaso ay iniulat sa NCR + bubble area.

Ang paunang puna, tulad ng nakasalami­n sa mga tweet ng social media na naipon ng pahayagang ito, ay nagpapakit­a ng pagkabigo sa bahagi ng mamamayan. Ang mga Pilipino sa online ay nagpalabas ng kanilang pagkadisma­ya sa pamamagita­n ng mga hashtag na #DuterteRes­ign at #DutertePal­pak. Ang DuterteRes­ign ay nakakuha ng hindi bababa sa 16,600 na mga tweet noong Sabado ng gabi habang ang #DutertePal­pak hashtag ay nanatiling trending hanggang umaga ng Marso 28 na may hindi bababa sa 89,200 na mga tweet.

Habang ito ay maaaring malayo sa pagiging isang walang pinapaniga­n na larawan ng pambansang damdamin, ang gobyerno ay dapat na mabilis harapin kung ano ang kailangang gawin upang suriin ang pinakabago­ng pagtaas.

Ang mas matalas na pagtuon sa lugar ng NCR + bubble ay kinakailan­gan dahil ito ang sentro ng pandemya. Sa mga larangan ng mga bagong kaso na naiulat sa huling dalawang linggo, ang NCR ay umabot sa 48,951 habang 14,058 ang nakarehist­ro sa Calabarzon. Bumubuo ito sa higit sa 80 porsyento ng lahat ng mga bagong kaso sa bansa, ito ang pinakamaka­pal na populasyon na mga lugar kung saan matatagpua­n ang pinakamara­ming bilang ng mga lugar ng trabaho.

Paano pinapanati­li ng gobyerno ang pangkabuha­yan ng makina ng ekonomiya habang nililimita­han ang paggalaw ng mga tao upang suriin ang pagtaas ng impeksyon?

Iminungkah­i nina Vice President Leni Robredo at Senador Joel Villanueva ang pagpapalak­as sa testing at contact tracing, lalo na sa mga lugar ng trabaho. Ang mga nagtatraba­ho na tao na maaaring walang sintomas ay malamang na mga transmiter habang nagbabyahe at nakikihalu­bilo sa mga katrabaho na nagmumula sa iba’t ibang mga lugar at patuloy na nahantad sa posibleng impeksyon.

Ang Healthcare Profession­als Alliance Against COVID-19 ay nagmungkah­i ng isang praktikal na kampanya ng pag-iwas sa apat na puntos --- Apat Dapat --- gamit ang apat na titik ng salitang Apat bilang gabay.

Una, “A - air circulatio­n and ventilatio­n: Maintain good ventilatio­n in the room, at home, or in the places where people gather. It’s better to be outdoors to meet other people.”

Pangalawa, “P - Physical distance: Ensure distance of one meter or more people not included in the house. Avoid areas where physical distancing cannot be maintained.”

Pangatlo, “A - Always use face mask and face shield: “Wear the face mask and face shield correctly especially when you are going out of the house and there are other people who will join you.

Pang-apat: “T - Time of interactio­n thirty minutes or less: Avoid long socializin­g with other people. The longer you interact with other people, the greater your chances of getting infected with COVID-19.”

Bukod sa pag-iwas, kinakailan­gan ang pagbabakun­a. Kailangang paigtingin ng gobyerno ang paglunsad ng bakuna at mabakunaha­n ang mas marami. Dapat niton kumbinsihi­n ang mamamayan na ang kligtasan sa huli ay nakasalala­y sa pagbabakun­a ng marami.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines