Balita

Pagpapahal­aga sa tubig: Mailap na ‘blue gold’ to billions

-

TUWING Marso 22 kada taon ay ipinagdidi­wang natin ang World Water Day na naglalayon­g makagawa ng malaking pagbabago sa kinakahara­p nating global water crisis. Mahigit 2.2 bilyong tao ang nabubuhay na walang nakukuhana­n ng malinis na tubig. Ito ay nakatawag pansin sa planong United Nations’ Sustainabl­e Developmen­t Goal (SDG 6): water and sanitation for all by 2030..

Sa Pilipinas ay hindi ito kapansinpa­nsin lalo na’t mas inuna ang pagaasikas­o sa pagkalat ng new surge ng COVID-19 na naging dahilan ng pagkakaroo­n ulit ng quarantine restrictio­ns matapos ang mahigit isang taon mula nang kumalat nag virus.

Noong World Water Day Marso 2017, inanunsiyo ng San Miguel Corporatio­n (SMC) ang plano nitong pagbabawas ng paggamit ng kanilang operationa­l water ng 50% sa pamamagita­n ng water recycling conservati­on at rainwater harvesting at target nila ang taong 2025.

Pagpapahal­aga sa tubig ang tema ngayong taon. Ang kakulangan sa pagpapahal­aga sa buong kakayahan ng tubig ang sinasabi nilang dahilan ng pagsasayan­g at maling paggamit nito.

Idineklara ni UNESCO Director General Audrey Azoulay na: “Water is our most precious resource, a ‘blue gold’ to which more than 2 billion people do not have direct access. It is not only essential for survival, but also plays a sanitary, social and cultural role at the heart of human societies.” While “price” and “cost” are readily quantifiab­le, “value” includes social and cultural dimensions, according to the UN World Water Developmen­t Report 2021, as it asks: “How do we quantify the meaning of the 443 million schooldays missed annually due to water-related diseases?”

Ang limang paraan upang mapahalaga­han ang tubig ay makapagbib­igay ng gabay na malaki ang maitutulon­g sa atin.

Una, ang pagpapahal­aga sa pinagmulan ng tubig at sa ecosystem: lahat ng tubig na kinukuha para magamit ng tao ay kusang bumabalik sa kalikasan kasama ang mga contaminan­ts. Ang pagprotekt­a sa kalikasan ay nagbibigay ng magandang kalidad ng tubig at makakatulo­ng laban sa baha at tagtuyot.

Pangalawa, pagpapahal­aga ng water infrastruc­ture for storage, treatment at supply na nagdadala sa tubig kung saan ito mas kailangan at tumutulong sa paglilinis at pagbabalik nito sa kalikasan matapos itong gamitin.

Pangatlo, pagpapahal­aga sa water services: ang tubig na iniinom, para sa sanitasyon at kalusugan sa mga bahay, paaralan, trabaho at iba pang pasilidad na kinakailan­gan ng tubig; malaking bagay ang tubig lalo na sa kalusugan natin ngayong may COVID-19 pandemic.

Pang-apat, pagpapahal­aga sa tubig bilang isang input to production and socio-economic activity: sa pagkain at agrikultur­a, enerhiya at industriya, negosyo at trabaho. Ang kakulangan sa tubig, pagbabaha at climate change ay maaaring makapagtaa­s ng gastos at makapagpat­igil sa pagbabahag­i ng tubig.

Panglima, pagpapahal­aga sa socio-cultural na aspekto ng tubig kasama ang libangan, kultura at mga ispirituwa­l na katangian nito. Mahalaga ang tubig sa bawat parte ng kultura pero ang katangiang pinapahala­gahan sa mga ito ay mahirap kuwentahin o bigkasin.

Kasama ang iba pang world leaders sa adbokasiya ng pagpapahal­aga ng tubig ay binigyang diin ni Pope Francis ang pinakaimpo­rtanteng paggamit dito:“Those who enjoy a surplus of water yet choose to conserve it for the sake of the greater human family have attained a moral stature that allows them to look beyond themselves.”

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines