SSUUPPEERR HHOORROOSSCCOOPPEE

Naghahanap ng boyfriend

Bandera (Mindanao) - - NEWS -

Sulat mula kay Angeline ng Maligaya, Cabiao, Nueva Ecija Dear Sir Greenfield,

Wa la po akong boyfriend sa ngayon at mag-iisang t a o n na akong walang boyfriend, k aya n a i s i p a n kong sumangguni sa inyo. May 2, 1989 ang birthday ko at napansin kong nagkaka-edad na ako kaya gustong-gusto ko na po sanang magka-boyfriend. Dagdag dito gusto ko pong magka-boyfriend kasi malungkot ang buhay ko pag wala akong boyfriend. Kaya sana matulungan nyo akong magka-boyfriend. At sana malaman ko rin ang mga lalaking ka-compatible ko para pag nagkaboyfriend ako ay pang matagalan na. Umaasa, Angeline ng Nueva Ecija Solusyon/Analysis: Palmistry:

May malinaw na Guhit ng Pakikipagboyfriend o Guhit ng Pakikipag-relasyon (Illustration 1. arrow 1.) sa iyong palad. Ito ay malinaw na tanda, na sa takdang panahong inilaan ng kapalaran, magkakaboyfriend ka at pagkatapos ng mga ilang taong pakikipag-boyfriend, makapag-aasawa ka na at habang buhay na magiging maligaya. Cartomancy: Seven of Clubs, Ace of Hearts, King of Clubs ang lumabas (Illustration 1.). Ang mga baraha ang nagsasabing “tall, dark and handsome” ang lalakingmagiging boyfriend mo at halos kasing edad mo rin siya, na nakatakda mong makilala sa buwan ng Hulyo sa taon ding ito ng 2018 sa edad mong 29 pataas.

Itutuloy…

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.