PA L A I S I PAN

Bandera (Mindanao) - - NEWS - Contributed by MILAGROS M. MILAGROSO

PAHALANG 1 Hindi lugi 5 Letra 10 Isang sama ng

panahon 11 Natin, ibang tawag 12 Todong kain 14 Turong malapit sa

kausap 15 Palit ng balahibo,

lumang Tagalog 16 Kalapati 17 Ngalan ng lalaki 18 Panaksak ng

tandang 19 Walumpu 24 Marami ng si 25 Priksyon pag inulit 27 Pera, slang 29 Magkakasunod na

letra sa Abakada 30 Saklaw 31 Yakagin 32 Turong malapit sa

kausap 33 Tawag-ina 34 Taga-Oman 35 Sinuyo PABABA 1 Pugay-kamay 2 Dumistansiya 3 Ikot 4 Yunit ng timbang 6 Hinatak ang gamit 7 Tindig 8 Ieksakto 9 Amerikana, slang 13 Pakikiramay 14 Karakter ni Mars

Ravelo 16 Bowler

Nepomuceno 18 China tinagalog 20 Tetilya 21 Tapon 22 Demanda 23 Ganid 26 Kasiraan ng tiyan 27 Malaki ang mata,

slang 28 Paslit na aso 29 Actor-tv host

Agoncillo 31 Winika ni

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.