Katoliko ginigipit, inaapi

Bandera (Mindanao) - - NEWS - Ang dapat na namuno sa CBCP ay si Bishop Pablo David, biblical scholar ng Pilipinas, at hindi si Bishop Romulo Valles, kaibigan ni Duterte. Lumalaban si Dav id d a h i l i to ang kanyang pinag-aralan, ang in iuu tos ng dalawang Ti p a n , ng Ebang helyo n

Nang itapat si Valles kay Duterte, nakipagtipan ba ang mga obispo sa demonyo sa pamamagitan ng pakikipaglaro sa baraha ng politika at kakilala? Inakala ba ng ilang obispo na sa pamamagitan ni Valles ay mananalo na sila laban kay Duterte na umamin at naghayag na takot siya sa krus kaya ipinaaalis n iya i to samga d i n g d i n g ? Na t a l o si Valles. Kailanman, di natatalo ang Diyos sa anumang laban.

Malaking kapistahan at paggunita (religious event) ang primer Vi e r n e s sa (minor) Basilica Nazareno sa Quiapo. Pero, binastos ito ng MMDA ni rebeldeng Danilo Lim. Hinuli at binatak ang n a k a p a r a d a n g mga sasakyan sa gilid ng simbahan sa f i r s t Mas s , bagaman may dalawang linya pang nadadaanan ang iba pangmga sasakyan.

Bakit hindi hinuhuli at binabatak ng MMDA ni rebeldeng Danilo Lim ang nakaparadang mga sasakyan sa Commonwealth ave., QC tatlong beses sa sanlinggo sa tapat ng tatlong dalanginan ng isang grupo? Ang pagpaparada ng mga sasakyan sa tabi ng Misahan ng mga simbahan ay para makabahagi ng pagbabasbas ang mga sasakyan at mailayo sa sakuna at kapahamakan. Oo naman. Hindi ito alam ng rebeldeng Danilo Lim.

Pinapatay na lang na parang langaw ang mga mayor na iniugnay sa droga. Bakit di pinapatay si Leila de Lima? Ang mga mayor at si De Lima ay pareho lang sa mata ni Digong. Bakit buhay pa ito? Kay Digong, ang mga mayor ay kumpirmado nang nasa droga gayung si De Lima, ayon sa RTC, ay lilitisin pa bagaman marami ang testigo na n a s a d ro g a n g a ang matandang babae ni Dayan.

Sept. 24, 1972 ipinagbawal ang tambay (Sept. 21 nilagdaan ang martial law pero Sept. 23 ito nang ihayag). Kahit na sa liblib na Sablayan, Romblon ay walang tumutol nang ipagbawal ang tambay, sa utos ni FM na bawal ang tatlo katao na magtipon. Ngayon, gago't abogado maiingay at kinampihan ang mga tambay.

UST (Usaping Senior sa Talakayan, Mountain Vi e w, San Jose del Monte City, Bulacan): Aalagaan ng mga anak kapag senior na? Lima umaasa, tatlo di na (sa meron o sa wala?). Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng lahat ng bagay at s e r b i s yo, magpaparaya ang matatanda sa mga anak, na, siyempre, uunahin ang kanilang pamilya. Sa susunod na mga buwan, o taon, kaya pa ba ng matatanda ang itaguyod at alagaan ang sarili nila?

PAGBABAHAGI sa Nilayan (Nilay-ugnayan sa Dulong Bayan, SJDM City, Bulacan): Political science grad (with honors), P600 lang suweldo. Automotive grad (with honors), P1,000 sahod. Yung maruming (magrasa) trabaho, kaya ang mahigit P1,000? Iyan ang misteryo ng biyaya para sa lahat. Mt 25: 1430.

PANALANGIN: O Panginoon, kaawaan mo kami, sawa na kami sa pagdurusa. Labis nang nagsasawa ang aming mga kaluluwa sa hamak ng mga layaw at sa alipusta ng mga hambog (Sal 123:3-4).

MULA sa bayan (0916-5401958): 3 days nang 2G signal ng Globe. Anyare? ...6577, Tumanan, Bislig.

Jesus said to his disciples, “Look, I send you out like sheep among wolves. You must be clever as snakes and innocent as doves. Be on your guard with respect to people, for they will hand you over to their courts and they will flog you in their synagogues. You will be brought to trial before rulers and kings because of me, and so you may witness to them and the pagans.“But when you are arrested, do not worry about what you are to say and how you are to say it; when the hour comes, you will be given what you are to say. For it is not you who will speak; but it will be the Spirit of your Father in you.“Brother will hand over brother to death, and a father his child; children will turn against parents and have them put to death. Everyone will hate you because of me, but whoever stands firm to the end will be saved.“When they persecute you in one town, flee to the next. For sure, you will not have gone through all the towns of Israel before the Son of Man comes.”

Today’s Gospel instructs people how to deal with persecutions. The materials that Matthew brings into discourse are sourced from Chapter 13 of Mark, such as those that warn about persecutors coming from one’s own house. “Brother will hand over brother to death…” (Mark 13:12-13). Both Matthew and Mark assure us that “whoever stands

May comment ka ba sa column ni Father Dan? May tanong ka ba sa kanya?

I-type ang BANDERA REACT <message / name/age/address> at i-send sa 4467.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.