Heart Enemies

Bandera (Mindanao) - - NEWS -

Duda ang tunay na Char lene na mabubuhay siya sa kinaroroonan. “Wala kang kapasidad na tulad ni Paolo. Na nagagawa ang mga imposible, Nico! Magpapagaling pa lang ako, paano mo a ko i t i t i n g g a d i to na buhay?”

“Maliit nga lang ang facilities na ito at nabili ko lang, hindi ko pinagawa, but this is okay for you. Huwag kang matakot.”

At pumasok ang doktor. “Si Doctor Mariones, Charlene.”

“Hindi mataba!”

“Pero napakagaling. I’m sure in three weeks wala ka nang benda sa katawan.”

“Kasabwat mo siya kaya dapat ding makulong!”

“Remember who you siya guwapo, are. A killer, an assassin. A danger to the world. Kaya may mali man sa ginagawa namin, may tama rin.”

“At sino naman ‘yang babaing ‘yan?”

“A ver y competent nurse, si Nurse Vivian.” “May edad na!” Biglang tinampal ni Nurse Vivian ang bibig ng tunay na Charlene. “Huwag kang bastos. Aalagaan kita pero matuto kang gumalang. Kundi ka.”

“Ma y nurse bang ganyan? Nagbabanta pa sa akin!”

“You don’t need a regular nurse, Charlene. Dahil mapanganib kang tao, ang mag-aalaga sa iyo dapat ay marunong dumisiplina. And by the way, kapag magtatangka kang tumakas, she knows how to shoot. She also knows how to use a hunting knife.” “Tinatakot mo ba ako?” “Nang magpasya ako to entertain myself with this fantasy, Charlene ... I’m ready for all the possibilities. Umalis na ako sa daang matuwid pero hindi naman ako sa daang mali mananatili. makakatikim I’ll just fleet around. Walang label sa akin. I’ll just do what is good sa pamilya nina Laila. And what is needed para mananatili sa akin ang mukha na gamit mo, ang mukha ni Laila.” “Baliw!” “Look who’s talking?” “Hindi ako kakain! Hindi ako iinom ng tubig hanggang sa ma-dehydrate ako!”

“Blackmail. You really believe that that threat will make me re l e a s e you? Goodbye for now, Charlene.”

“No! Nico! Maawa ka naman! Mabuti pa patayin mo na lang ako kaysa itingga mo dito!”

Pero tuluy-tuloy lang si Nico, parang walang narinig. Sa unang pagkakataon, nakadama ng tako t ang pinakamapanganib na babae sa mundo.

“H-hindi totoo ito ... nabulag ako noon pero at my disposal ang mga kakampi namin na handang magnakaw ng mga mata para ako makakita! Pero ito ... itong iisa na lang ang paa ko, paano ito maaayos?”

ni Gilda Olvidado

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.