Tutol ang mga magulang sa BF (2)

SUPER SUPER HOROSCOPE HOROSCOPE

Bandera (Mindanao) - - News -

Sulat mula kay Camille ng Maligaya, General Nakar, Quezon Province Problema:

1. May boyfriend ako sa ngayon, ang kaso pinipilit kaming paghiwalayin ng kanyang mga magulang dahil hindi sila boto sa akin. Mayaman kasi ang boyfriend ko o may kaya sila sa buhay, pero kami ay mahirap lang. Pangako naman sa akin ng boyfriend ko ay hindi niya raw ako iiwan kahit ano ang mangyari. Pero siyempre madalas kinakabahan ako na baka isang araw ay sumunod na lang sa mga magulang niya ang boyfriend ko at bigla akong iwanan.

2. Kaya naisipan kong sumangguni sa inyo upang itanong kung magiging pang habangbuhay na ba ang relasyon namin ng boyfriend ko at sa bandang huli kahit kaya maraming hadlang sa aming relasyon kami pa rin kaya ang magkakatuluyan? November 7, 1994 ang birthday ko at June 26, 1992 naman ang birthday ng boyfriend ko.

Umaasa, Camille ng Quezon

Province Solusyon/Analysis: Astrology/Numerology:

Ang zodiac sign mong Scorpio (Illustration 2.) ang nagsasabing matigas ang iyong loob at ang birth date naman ng 26 ng boyfriend mo ang nagsasabing hindi siya susunod sa kanyang mga magulang, dahil higit na mahalaga sa kanyan ang kasalukuyan niyang minamahal. Dagdag dito hindi rin mapapasubaliang ang zodiac sign

mong Scorpio ay sadyang tugma at compatible rin sa zodiac sign na Cancer ng boyfriend mo. Ganoon din naman ang birthdate mong 16 at 26 naman ang boyfriend mo, na kapwa kayo pinaghaharian ng suwetong-suwetong “elementong lupa at tubig” na sa sandaling nagkatuluyan mamumunga ng isang maligaya at masagana at pang habang-buhay na pamilya.

Luscher Color Test:

Upang pagpalain ang inyong relasyon lagi kayong magsuot ng kulay na berde at dilaw. Sa ganyang paraan kahit maraming hadlang sa inyong pagmamahalan, laging papabor sa inyo ang mabuti at magagandang kapalaran. Huling payo at paalala:

Camille ayon sa iyong kapalaran, walang pagdududa, anuman ang mangyari humadlang man ang mga magulang ng boyfriend mo, walang magbabago sa pag-iibigan

ninyong dalawa, at darating ang panahong sa susunod na taong 2019 sa buwan ng Nobyembre ganitong panahon ding malapit na ang Pasko, tuluyan na kayong magtatanan ng boyfriend mo, upang habang-buhay ng magsama at magmahalan. Sa panahong tinuran, wala ng magagawa ang mga magulang ng boyfriend mo kundi ang sumang-ayon sila sa inyong pag-iibigan, hanggang sa tuloy-tuloy na nila kayong maunawaan at tanggapin upang pagkatapos, maganap na ang isang masagana at pang habang-buhay ng pagpapamilya na hahantong na rin pagyaman ng itatayo ninyong pamilya balang araw.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.