SHOWBIZ CROSSWORD

Bandera (Mindanao) - - News -

NI ROLANDO SATIRA PAHALANG

1 Actor na Jayson

6 Sunday TV show

ng Channel 2

10 Dating senadorang

Santanina

11 Actress ma Linda

12 Utos sa nanganganak 13 Host na Ongpin

14 Actor Oscar Roncal;

Inisyal

15 Singer Ely Buendia; Inisyal 16 Actor na Manio

18 Actress na Medel 19 Actress Liberty Ilagan;

Inisyal

20 Singer na Eugenio

21 __ Joe; War movie ng US 22 Actor na Falcon 24 Comedian na Ganda 27 Hulapi

28 Foreign actor na Diesel 29 Actress Aiko Melendez;

Inisyal

31 Foreign singer na Jones 33 Actor na Arespacochaga 34 Actress Say Alonzo;

Inisyal

35 Hour; Pinaiksi

36 Actor na David

37 Urinary Tract Infection;

Daglat

38 Actress na Adarna 40 Palayaw ni Edgar Mortiz 42 Actress na Ugarte 43 Actress na Revilla PABABA

1 Actor na Rivera

2 Actress na Forteza 3 Paul ___ Taulava

4 Singer Llyod Umali; Inisyal 5 Director Olive Lamasan;

Inisyal

6 Actress na Capri

7 Actress Sheila Israel; Inisyal 8 PBA player na Co

9 Actor na Benjie

11 --- Hiking Society 13 Actress na Mina

16 Actress na Garcia 17 Singer na Violan

18 ___, BJD, CKB, DLF 21 Singer na Padilla

23 Singer na Paredes 24 Actor na Sotto

25 Foreign singer na Sheena 26 Actress na Booba

28 Actor na De Leon 30 Actress na Soriano 32 Producer na Ilacad 33 Actor na Medina 36 Actress na Alonzo 37 Cough; Tagalog

39 Actress Lotis Key; Inisyal 40 Actress Bea Alonzo;

Inisyal

41 Order Memo; Pinaiksi

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.