Ilabas ang itinatagong superpower

Bandera (Mindanao) - - News - Ni Leifbilly Begas

NOONG bata ka, pinangarap mo rin bang magkaroon ng superpowers gaya ng kay Superman?

Ano nga kaya kung kayang lumipad ng tao at kaya ring bumuhat ng mabibigat na bagay?

Ayon sa isinulat ni Himanshu Sharma sa ListVerse, mayroong natural na superpower ang tao. Minsan hindi lang natin ito alam o hindi pa natin nadidiskubre. Bioluminescence

Isa sa nangyaring mutation sa mundo ay ang kakayahan na lumikha ng liwanag ng isang nilalang. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na bioluminescence.

Mayroong mga hayop, lalo na sa dagat, na nakagagawa ng sariling liwanag.

Ayon sa isang research, mayroon ding kakayahang gumawa ng liwanag ng tao.

Pero ang liwanag na ito ay hindi kayang makita ng mata.

Limang volunteer ang pinag-aralan ng mga dalubhasa at tiningnan ang liwanag na inilalabas ng katawan ng mga ito kada 20 minuto tuwing tatlong oras.

Dito napatunayan na constant ang paglabas ng lumination mula sa tao. Hindi maliwanag kung saan nanggagaling o ano ang lumilikha ng liwanag na ito pero iniuugnay ito sa metabolism ng isang tao. Init

Sa pamamagitan ng ating balat, nalalaman natin kung mainit o malamig. Nakararamdam din ng init ang ating bibig at iba pang organ.

Pero alam nyo ba na kaya ring alamin ng ating tenga kung mainit o malamig ang isang bagay ng hindi dumadampi sa kanya, kundi pinakikinggan.

Sa pag-aaral na ginawa, tinanong ang mga volunteer na sabihin kung malamig o mainit ang tubig na ibinubuhos sa isang baso at 96 porsyento ng mga sagot ay tama.

Gaydar

Ang gaydar ay ang kakayahan na matukoy ang sexual orientation ng isang tao.

May mga siyentipiko na nagsagawa ng pag-aaral sa kakayanhng ito ng tao at lumalabas na mayroon tayong kakayahan na tukuyin ang kasarian ng isa gamit ang facial structure.

Ang mga volunteer ay binigyan ng litrato ng 45 na lalaki at 45 bading at nahulaan nila ang sexual preference ng mga ito. Upang maging challenging, hindi maaaring titigan ang litrato at segundo lamang ang itinatagal ng pagpapakita dito sa bawat volunteer.

Lakas

Ang alam natin ay mayroong limitasyon ang lakas ng bawat tao.

Nasa isip natin na kaya nating buhatin ang ating bag pero malabo yata na mabuhat mo ang isang kotse, di ba?

Pero kapag nasa isang emergency o distressed situation ang isang tao ay maaaring magawa niya ito. Kung mayroong isang bata na naipit sa ilalim ng kotse, posible na mabuhat mo ito para mailigtas ang bata.

Walang nakakaalam kung anong mekanismo ng katawan ng tao ang responsable upang magawa ito pero maraming insidente na nagpapatunay na nangyayari ito. Mata

Hindi malinaw kung hanggang saan ang limitasyon ng ating mga mata.

Isa sa mga tanong na nais lutasin ng mga siyentipiko ay kung ilang photon ang maaaring makita ng mata.

Sa isang pag-aaral, lumalabas na maaaring makita ng mata ang isang photon ng liwanag.

Molecule

Walang nakakaalam kung ano ang limitasyon ng ating pandama kaya isang pag-aaral ang isinagawa ng mga siyentipiko.

Pinakinis ang ilang silicone wafer nang walang makikitang pagkakaiba at ipinahawak ito sa mga volunteer.

Tama ang sagot ng 15 volunteer ng 71 porsyento sa mga ipinahawak na bagay sa kanila.

Ang pag-aaral na ito ay gagamitin o ikakabit sa mga prosthetic upang magkaroon din ng pandama ang mga naputulan ng kamay gaya ng isang totoong kamay.

Ngiti

Bahagi ng pakikipag-ugnayan ng tao ang pagngiti. Minsan ay mas makahulugan pa ang isang ngiti kaysa sa pagsasalita dahil sa emosyon na taglay nito.

TOTOO O KWENTONG BARBERO

Hindi rin lahat ng ngiti ay nangangahulugan ng saya, meron ding ngiting aso.

Sa isang pag-aaral, lumalabas na kayang matukoy ng isang tao kung anong klaseng ngiti ang ibinigay sa kanya.

At kaya rin nating matukoy kung may parating na ngiti o ngingiti ang isang tao.

Amoy

Kapag amuyan ang pinaguusapan, ang pumapasok sa isip natin kaagad ay magaling sa larangang ito ang mga aso.

Sa pag-aaral ng mga neuroscientist sa nakaraang 14 taon sa human olfactory system, lumalabas na kasing lakas ng pang-amoy ng ibang mammal ang pang-amoy ng tao.

Taliwas ito sa pag-aaral noong 1979 na nagsabi na mas malakas ang pang-amoy ng aso at daga kaysa sa tao.

Ang tao ay mayroon umanong smell receptor gaya ng mga hayop na alam nating magaling sa amuyan.

Buntis

May kakayahan ang tao na madetect kung ang isang tao ay "in heat." Nalalaman ng isang lalaki kung sinong babae ang fertile at kung gusto nitong makipagtalik.

Inaalam ng mga scientist kung anong receptor ng tao ang responsable sa pagkolekta ng mga clue na siyang nagagamit ng utak sa paganalisa.

Sa isang pag-aaral ay lumabas na kayang ma-detect ng mga babae kung ang isang kapwa babae ay nasa ovulating stage.

May ganito ring pag-aaral sa mga lalaki at nagawa nilang matukoy ang mga babae na ‘in heat’.

Pero iba naman ang lumalabas sa pag-aaral sa mga may-asawang lalaki at babae. Parang nawawala ang kakayahan nilang ito kaya palagay ng mga siyentipiko maging ang evolution ay ayaw sa pakikiapid. Personalidad

Kaya ng tao na basahin ang personalidad ng kanyang kausap sa simpleng pagkilatis sa kanyang mga sagot nito at sa itsura.

Pero alam n'yo ba na kaya ring mabasa ang personalidad ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang amoy?

Ito ang lumalabas sa isang pagaaral sa University of Wroclaw.

Hindi naman natukoy ng mga siyentipiko kung paano ito nagagawa ng sense of smell.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.