Panukalang batas para sa proteksiyon ng OFW sa Canada

Bandera - - FRONT PAGE -

ISANG bagong batas ang isinusulong upang mapangalagaan at maprotektahan ang mga manggagawang Filipino sa Canada laban sa pang-aabuso.

Ayon sa Philippine Overseas Labor Office ( POLO) sa Vancouver, ang panuka la ay naglalayong magtatag ng registry ng mga employer at recruiter para sa mga temporary foreign worker sa Canada na binubuo ng mga OFW.

Ang pagtatatag ng registry, batay sa n a k a s a a d s a WALANG mamiminsala't mananakit sa kapwa. Iyan ang Pagninilay sa Unang Pagbasa sa Ebanghelyo (Is 11:1-10; Sal 72:1-2, 7-8, 12-13, 17; Lc 10:21-24) sa paggunita kay San Juan Damasco, pari't pantas, Martes sa unang linggo ng Adbiyento.

Ti l a malayo pang mangyari; tila malapit na r i n . Wa l a n g m a k apagsasabi. Sa aklat ni propeta Isaias, ang alingawngaw ng panahon ng kapighatian ay damangdama sa paligid ngayon, kahit na, at bagaman, pinaghahandaan ang kapaskuhan. Kilala ang nananakit at namiminsala.

Death squad ang sagot ni Duterte sa Sparrow ng NPA. Ang Sparrow ay nanghiram ng tapang kay Corazon Aquino nang iluklok ang balo ng militar, hindi ng taumbayan. Kaibigan din naman ng NPA si Ninoy, kaya tagumpay ang Plaza Miranda bombing. Mabangis ang "hustisya" ni Joma Sison at NPA. Pag katapos ng dalawang araw na paglilitis ng "People's Court," daandaan ang pinatay na "kasama" na inakusahang AFP infiltrators. Doon mungkahing Temporary Foreign Workers Protection Act, o Bill 48-2018, ay naglalayong pangalagaan ang mga temporary foreign worker mula sa mga mapang-abusong employe r o recruiter.

S a i l a l im n g panukala, libre at magagamit online ang proseso ng pagrerehistro ng mga employe r at recruiter.

Dagdag pa rito, batay sa p a nu k a l a , mapapawalang-bisa ang lisensiya at mabibilanggo sa loob ng isang taon ang employer o recruiter na nakilala ng mga tagaSamal, Bataan si Satur, bilang NPA.

-o-o

Banta ni Duterte: pakakawalan ang DDS kontra Sparrow. Huli ka na, Digong. Nauna sa iyo si Gen. Romy Maganto. Nauunahan palagi ni Maganto ang Sparrow Unit. Ang Sparrow ay agaw-armas din; at maraming pulis ang pinatay. Sa G. Tuazon-Tondo ni Maganto, patay ang Sparrow. Kaya nga may pelikulang " Ma g a n t o S p a r r ow Hunter." Di binilang ni Maganto ang patay na Sparrow. Basta patay sila; buhay si Maganto.

Tahimik ang NPA sa kanilang killing fields sa Visayas at Luzon. Tahimik din ang NPA sa mga napatay na Sparrow ni Maganto. Tahimik din ang NPA sa kanilang inambus na mga sundalo ng Engineering Brigade, na noncombatants at gumagawa lamang ng daan, tulay at paaralan. Bakit nag-iingay ang mga kampon n i Aquino na magiging "wild, wild west" ang Pinas? Ano ba yung wild, wild west, tanong ng millenials.

Di raw isasama ng AFP mapapatunayang l umabag sa kanyang obligasyon.

Ip inahayag k amakailan ni Canadian Labor Minister Harry Bains na isinumite na para sa unang pagbasa ang panukala sa British Columbia Legislature.

Inaasahan na magkakaroon ng konsultasyon sa lahat ng stakeholder at ang POLOVancouver ay inimbitahan din para sa aktibong pakikibahagi sa pagbubuo ng patakaran at pamantayan para sa pagpapatupad ng batas.

Labor attache Margarita Eugenia

Victorino Information and

Nagwala ang Intsik nang balikan ang kanyang SUV, na ipinarada sa PWD slot; flat ang dalawang gulong. Pinayagan ng sekyu ang Intsik na pumarada sa PWD dahil "Chinese siya," may-ari ng binabantayang fastfood. Nagalit ang mga driver na itinaboy ng sekyu. Bakit nagalit ang mga driver? Si Spanish Lt. Gov. Antonio de Morga ay nag- deport ng 30,000 Intsik na sinona (zona) sa Intramuros at Binondo, dahil sila'y "unruly, rowdy and drunkards." Paktaylo.

Napakasipag ni Inday Sara; hakot dito, hakot doon. Mananalo na sa 2019 ang partido ni Sara. Yan ang akala niya, nila. Pero, ang eleksyon ay gagamit ng mandarayang tekno loh iya ng Smartswitik, parehong service provider, administrador at regulasyon ng Publication Service Department of

Labor and Employment Intramuros, Manila

Telephone Nos.: 5273000 local 621-627

Fax No.: 5273446

May nais ba kayong isangguni sa Aksyon Line? Maaari kayong sumulat sa aming tanggapan Aksyon Line c/o Inq u i r e r B a n d e r a , MRP bldg., Mola st. cor. Pasong Tirad st., Makati City o kaya ay mag-email sa [email protected] yahoo. com. ph or [email protected] gmail.com.

Hangad ng Aksyon

Bagaman bawal, tumatanggap pa r in ng Christmas gifts ang mga kawani ng isang sangay ng gobyerno s a North Caloocan. Napaikutan ng mga matsing ang kautusan ng civil service. Sa card ng aginaldo, hindi pangalan ng kawani ang nakasulat kundi pangalan ng anak ng kawani. Sa "From:", ang nakasulat ay "ninong" o "ninang."

UST (Usaping Senior s a Ta l a k ayan s a San Agustin, San Miguel, Bulacan): Kapag kaharap ang millenials, huwag banggitin ang "good old days" o "noong milnuwebesiyentos ek-ek." Away at pandudus- Line na buong puso namin k a yo n g mapaglingkuran sa abot ng aming makakaya.

Ang i nyo pong lingkod ay maaari rin mapakinggan sa Radyo Inquirer DZIQ 990AM sa Programang Let's Talk; Mag- usap Tayo, t uwi n g Lu n e s , Miyerkules at Biyernes, alas-7 hanggang alas-8 ng gabi; at I syu ng Bayan tuwing Linggo, alas- 8 hanggang alas10 ng umaga. Maaari r in po n inyo na matunghayan o mapanood sa pamamagitan ng live streaming www.ustream.tv/channel/dziq.

PANALANGIN: Ipagtanggol Mo ang dukhang tumatawag, ang api na walang tmutulong. Sal 72:12

MULA sa bayan (09165401958): Kailan hearing ni Tr i l l a n e s dito? Sasalubungin namin siya. ...4341, San Juan, 2nd Agdao, Davao City.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.