Alien In Love

Bandera - - FRONT PAGE -

NAKADAPA na si Miaraz nang dumaan ang bala sa kanya. Kung hindi, sa puso siya tatamaan.

At sila ni Brummo, kahit aliens sila, may kamatayan. Kayang tapusin ang buhay nila ng bala sa baril.

“Ups! Muntik na ako, a!” “Flowers, nasaan ang kalaban? Right?”

Umiling ang kanyang mga flowers sa gitna ng mga binti.

“Left?”

Ramdam niya ang pagtango ng mga ito.

Sumakay kaagad si Miaraz sa bago niyang kotse. At umandar ang ko t s e , sa kanan. “Diretso?”

Iling nang iling ang mga flowers sa vagina niya. “Kaliwa?”

Tango nang tango ang mga ito.

Ang bilis ng takbo ni Miaraz. Expert sa ganitong klase ng driving.

Hanggang sa ramdam na niyang napakalapit na ang pinu-pursue niya. Dahil napakalakas na sa kanyang awareness ang kabadong tibok ng puso ng may atraso sa kanya.

Napatiim-bagang si Miaraz. “Got you!”

Napatuon agad ang atensiyon niya sa kotseng brown na napakabilis ang pagpapatakbo. “Flowers, target spotted.” Tumango ang kanyang mga flowers.

Biglang itinodo ni Miaraz ang kanyang kotse. At nalampasan niya ang brown na sasakyan saka niya iniharang ang kotse niya.

Inilabas ni Miaraz ang mala-ballpen lang na sandata.

Nakapamaywang pa siyang tumayo sa harapan ng sasakyan. Nag-iisa ang naroroon. Ang kanyang assassin na siya ring nasa manibela. “Baba! Or die!” Napahagalpak ng tawa ang nagtangkang pumatay kay Miaraz. “Luka-luka! Papatayin mo ako ng ballpen? Ano, sasaksakin mo ako niyan?”

Bumaba ang nagtangkang pumatay. Hawak na ang kanyang baril.

“Hi n d i matao d i to, tamang- tamang dito ka bubulagta. Kasi nakaligtas ka sa una kong attempt. Buti naman sumunod ka. Hindi ako mapapagalitan ng nag-utos sa akin dahil mamamatay ka na ngayon din.” At itinutok ng lalaki ang barili kay Miaraz. Sabay kalabit ng gatilyo.

Lumabas ang bala, mabilis, good shot. Tatama ito sa puso ng babaing alien.

Pero ang mala-ballpen ay nagbuga na rin ng napakaliit na shining metal as minute as a single dust sa kalsada.

Sinalubong nito ang bala ng baril na papunta na sa target na si Miaraz. Nawasak ang bala ng baril. Ang malabuhangin na bala ay tuluy-tuloy lang sa kanyang pinupuntirya. Ang gitna ng dibdib ng nagtangkang pumatay kay Miaraz at di na kayang hulaan ng lalaki ang tumama sa kanyang dibdib. Dahil hindi lang dibdib niya ang sumabog kundi buong katawan niya.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.