Alien In Love

Bandera - - FRONT PAGE -

TINAMAAN ang nag- attempt kay Miaraz ng isang napakaliit na bagay mula sa mala- ballpen na armas.

Sa dibdib tinamaan ang lalaki.

Sumabog kanyang dibdib.

Ang sasakyan na dala ay bumangga sa isang malaking punong- kahoy.

Nagliyab ang kotse, nasusunog na ang lalaki.

Ha n g g a n g sa luyang maging abo.

Nang makalapit ang mga nakakita, may apoy pa rin ang kotse.

Napailing si Miaraz. “Sorry. But you gave me no choice. Masama ka, pumapatay ng inosente, walang kunsensya, the you should die.”

Narinig pa niya ang usap-usapan.

“Ano ang nangyari sa lalaking ‘yan?”

“Wala naman daw barilang nangyari. Basta

ang

t u- bumangga lang siya sa punong ‘yan. Hayan, kinain na siya ng apoy.”

Pa r a l a n g walang nangyari nang umalis doon si Miaraz.

Ngayon dapa t niyang ipaalam ito kay Brummo.

MATAAS ang reaks i yon ni Brummo. “What happened? Bakit mo g inamitan ng ballpen ang taong ‘yon, Miaraz?"

"You know very well kung gaano ang power ng ballpen na ‘yon! You killed a human!”

“Pero kailangan ko na siyang unahan. Pagkatapos niya sa akin, sino ang isusunod niya? Siguradong s i Mar i- anne.”

“Are you sure? Nascan mo ba ang utak niya? Was that possible?”

Na p a b u n t o n g - hininga si Miaraz.

“Hindi ko na- scan. Pero one hundred percent akong sure na siya a n g n a g - a t t empt sa akin.”

“Ma d a l i namang g awin ‘ yon , e . Pe ro iyung tiyakin na he really wanted you dead and there will be others na papatayin din niya, hindi ganoon kadali ‘ yon, Miaraz.”

“Wala bang halaga sa iyo ang buhay ng tagaMars 7 din, Brummo? Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. And I’m sure, hindi siya titigil habang buhay siya na hindi ako mapatay.”

Napailing na lang si Brummo. “Ayaw din kitang mapahamak. O malagay sa panganib. Kaya nga sana, umuwi ka na l a n g muna sa atin.”

“Ayoko. Enjoy na ako dito. May totoo akong kaibigan, si Marianne. Wala akong makitang tulad ni Marianne sa atin. I mean, sa kabaitan."

"Gustung- gusto ko na ring tumulong sa mga taga-earth dahil iyon ang misyon ninyo ni Marianne.”

“Ang tigas talaga ng ulo mo, Miaraz! Let’s just hope that what happened won’t start a very deep investigation on you."

"Kung totoong tauhan iyon ni Ai z a , lagot ka na. Marami pa nga tayong dapat ipaliwanag sa babaing iyon tungkol sa pagkatao mo.”

“Who’s afraid of Aiza? Gusto kong bant ayan ang k i l o s niya dahil alam kong may masama rin siyang balak kay Marianne!"

"Pasasalamatan mo pa ako, Brummo that I’m tough on this dahil ang maililigtas ko ay ang pinakamamahal mo.”

Itutuloy...

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.