FFaacceebbooookk aaccccoouunntt nnii AArrnneellll bbiiggllaanngg nnaabbuurraa:: AAnnoo’’nngg JINKEEWANTSMANNY vviioollaattiioonn kkoo?? TO QUIT BOXING Ex-Reds strike GGaabbbbii GGaarrcciiaa,, KKhhaalliill RRaamooss maaggddyyoowwaa nnaa,, ppeerroo bba

Bandera - - FRONT PAGE -

FORMER members of the New People’s Army (NPA) criticized yesterday the National Union of Journalists of the Philippines (NUJP) for its “tepid” response as regards to its connection with the Communist Party of the Philippines, New Peo- ple’s Army at National Democratic Front ( CPPNPA-NDF).

According to the Kilusan at Alyansa ng mga Dating Rebelde (Kadre), the NUJP was non-committal with its alliance with the Jose Maria

Sison-led group.

Kadre spokesperson Ka Isko added that it was not their aim to put the lives of NUJP members in danger but “only to expose the truth.”

“Hindi ko purpose na ilagay sa kapahamakan ang mga miyembro ng NUJP sa pagsiwalat ko na legal front ng CPP-NPA-NDF ang NUJP at may direktang linya sila kay Jose Maria Sison. Ang pangunahing layunin ko lamang at kasama pa ang ilang mga dating kadre ng kilusan ay ipakita ang katotohanan at gabayan ang masa sa maling direksyon at pananaw ng partido,” Ka Isko added.

In a statement, the group pointed out that the CPPNPA-NDF have lost most of their supporters.

“Hindi na ito ‘ yung dating partido na pinaglagakan namin ng buhay at panahon,” added Ka Isko. “At hindi na kagaya noong unang panahon na marami pa ang naniniwala sa ipinaglalaban kumpara ngayon na si Sison na lamang ang natitirang founder dahil marami na ang tumiwalag kasama na ang iba pang founders.”

The group also blasted the CPP-NPA-NDF for their “gawaing terorismo at panlilinlang na lamang ang tinahak nito sa loob ng 50 taon at sa mga susunod pang panahon.”

INQUIRER

Members of the Manila Police District in Pandacan, Manila conduct checkpoint for motorcycle riders, as the Comelec starts enforcing election checkpoints to ban firearms and deadly weapons carried or transported by motorists this sunday. A nationwide gun ban will also take effect today, four months ahead of the midterm polls.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.