Bandera

2 Miss Universe ng buhay ko

-

SOBRANG na-depress si Precia sa kanyang sitwasyon. At ang galit niya sa dalawang Miss Universes ay abot hanggang langit.

Lalo na nang madatnan niya sa kanilang hotel room sa Bali si Marvin.

“Hi, beautiful!”

“Marvin? What’s this? You’re drunk!” Nakikita ni Precia ang halos ubos nang alak sa bote.

Ngayon lamang niya nakitang naglasing si Marvin. “I’m not … just a little tipsy!”

“You are! And you don’t do this! Something happened that made you bought such a heavy bottle?”

Ang ibig sabihin ng banyagang babae, ang inuubos na alak ni Marvin ay talagang pampatumba­ng kalasingan.

“I want to forget that I’m a jerk!” Madaldal si Marvin kapag lasing.

“A jerk? Who said you are?”

“Nobody needs to tell me that. I know. I’m a jerk!” “What did you do, jerk?” “I saw them in the production tent and I randomly approached and said hi. Hi was not just really hi. I talked to them.”

Naningkit ang mga mata ni Precia.

Siya, pinahihira­pan sa trabaho niya dahil sa kambal na Miss Universes, itong lalaking mahal na mahal niya ay lumandi pa sa dalawa.

Kahit kasama siya sa Bali, hindi talaga mapigil ni Marvin ang damdamin sa kambal.

“And so instead of being happy, you become miserable that’s why you are emptying that bottle? Oh, wait a minute … you are gripped with guilt, you are sorry you become “unfaithful” to me!”“No, darling. I’m guilty because when I tried to reconnect with them, their beautiful relationsh­ip suddenly almost went off.” “Went off? What do you mean?”

“Instantly, when I was with them, even just for a very short moment, they almost … fight!” Naeksahera­do ni Marvin ang sinabi dahil nga lasing.

Pero naintindih­an ni Precia

kung ano ang ibig sabihin nito. Na sa sandali pa lang na paglapit ni Marvin, ang kambal ay nagkaroon na kaagad ng friction.

Napangisi ang banyagang karelasyon. “Indeed you are a poison to those two, huh?’

“That’s why I hate myself! I miss them but I am no good for them!”

“Shit! They are no good for me more! They are my curse! I have never been humiliated like this in my career!”

Nagtaka naman ang lasing.

“Galit na galit ka rin?” “Extremely.” At nanahimik na si Precia.

May naisip na tawagan. Isang mapanganib na internatio­nal terrorist. “H i there, Franco.”

“Cuz!! What’s this call for?”

 ??  ??

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines